Hyppää sisältöön

Predestinationsläran

Predestinationsläran, läran om förutbestämmelse, är en uppfattning, enligt vilkenGud på förhand har bestämt att en del av människorna skall bli frälsta (s.k. enkel predestination) eller att en del människor skall bli frälsta och andra skall bliförtappade (s.k. dubbel predestination). Predestinationsläran begränsar människans fria vilja eftersom människan inte genom egna val kan påverka sitt öde.

Den lutherska synen på predestinationsläran

Den lutherska kyrkan har inte omfattat den dubbla predestinationsläran, men eftersom den förhåller sig kritiskt till människans fria vilja i religiösa frågor närmar man sig den enkla predestinationen där det betonas att Guds frälsningsplan är hemlig och utom räckhåll för människans förnuft.

Ändå vet man att Gud vill att alla skall bli frälsta. De som blir frälsta har inte förtjänat det utan blir frälsta av nåd. De som blir förtappade har däremot avvisat Gud men det är inte människans sak att besluta om vem som blir frälst eller förtappad.

I de lutherska bekännelseskrifterna uppmanas man att studera Guds frälsningsvilja enligt vad han uppenbarat i Kristus och inte enligt hans hemliga vilja. Predestinationen kan leda till förtvivlan eller självsäkerhet, då däremot löftena om nåd i Kristus frigör till tro.