Hyppää sisältöön

Mariologi

Mariologi är den gren inom teologin som forskar i kyrkornas trosuppfattningar och läror om Maria, Jesu mor.

De lutherska bekännelseskrifterna omfattade två dogmer ur den katolska ochekumeniska mariologin: Maria är Guds moder samt evig jungfru. Till den romersk-katolska kyrkans undervisning hör dessutom läran om Marias obefläckade avlelse samt läran om hennes upptagande till himlen.