Hyppää sisältöön

Kyrkornas världsråd (KVR)

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) är kyrkornas internationella samarbetsorgan. Till KVR hör drygt 340 kyrkor från över 120 länder. KVR grundades år 1948 i Amsterdam för att stärka gemenskapen mellan olika kyrkor.

KVR:s generalkonferens hålls med ca sju års mellanrum. Senast ordnades mötet 1998 i Zimbabwes huvudstad Harare. Nästa generalkonferens hålls i Porto Alegre i Brasilien. Mellan generalkonferenserna leds rådets verksamhet av Kyrkornas världsråds centralkommitté som har 158 medlemmar. Kommittén sammanträder med drygt ett års mellanrum. Kommitténs medlemmar väljer den ständigt verksamma verkställande kommittén, programkommittén och ekonomikommittén.

Kyrkornas världsråds huvudkontor finns i Genève i Schweiz. Där jobbar anställda som kommer från olika länder och kyrkor. KVR håller kontakt med sina medlemskyrkors ekumeniska råd, i Finland med Ekumeniska rådet.

Den största av de kyrkor som inte hör till KVR är den romersk-katolska kyrkan. Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkan samarbetar via en samarbetsgrupp.