Hyppää sisältöön

Fader vår

Bönen Fader vår eller Herrens bön är en bön som härstammar från Jesus själv. Jesus sade till sina lärjungar: ”Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det. Så skall ni be: Vår fader, ...” (Matt. 6:7-13, Luk. 11:2-4).

Herrens bön bes i alla kristna kyrkosamfund. Herrens bön bes i varje högmässa och vid de flesta av kyrkans andaktsstunder. Den hör också väsentligt samman med de kyrkliga förrättningarna. Bönen Fader vår med förklaringar utgör en viktig del avkatekesen.

Den version av bönen Fader vår som den lutherska kyrkan använder finns ikyrkohandboken som godkänts av kyrkomötet. Kyrkomötet har också godkänt enekumenisk version av bönen. Den lyder: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.