Hyppää sisältöön

Exegetik

Exegetik (vetenskapligt studium av bibeltextens tillkomst; på grekiska exegeomai= förklara, beskriva detaljerat; Luk. 24:35; Apg. 10:8; 15:14; 21:19; Joh. 1:18) är en teologisk vetenskapsgren som undersöker Bibeln. Den delas in Gamla och Nya testamentets exegetik.

Kännedom om Bibelns grundspråk är till stor hjälp för forskningen. Forskningsobjekt är bl.a. bibeltexternas tillkomsthistoria, historiska och sociologiska förhållanden under Bibelns tid, författarens skapande skrivarprocess, bibelns influenshistoria osv. Man strävar till att tolka texterna utgående från deras ursprungliga kontext, dvs. miljö. Metoden kallas historisk-kritisk. Ordet kommer från grekiska (krisis = avgörande vändpunkt).

Trots namnet på forskningsmetoden förhåller sig inte exegeten till texten på samma sätt som till exempel en kritiker som bedömer en konsert i en tidning, utan försöker neutralt förstå forskningsobjektets tillkomstprocess och dess ursprungliga budskap.