Hyppää sisältöön

Doketism

Doketism är en lära enligt vilken Jesus endast skenbart var en människa. Doketismens Kristus är en gudomlig varelse förklädd i en mänsklig kropp. Enligt kyrkans lära är Kristus sann Gud och sann människa (läran om Kristi två naturer).