Hyppää sisältöön

Bergspredikan

Bergspredikan (Matt. 5-7) är det mest kända av Jesu undervisningstal och det mest betydelsefulla ur etisk synvinkel. I bergspredikan, som inte är ett enhetligt tal utan en samling av lärdomar och liknelser, kräver Jesus av sina efterföljare en absolut lydnad inför Guds vilja och en fullkomlig kärlek till medmänniskan och förkunnar dem saliga som håller fred, är fattiga i anden och dem som förföljs. En liknande s.k. fältpredikan finns i Lukas evangelium (Luk. 6:20-49).