Diakoni och själavård


projektchef
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

tutkija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda

avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors