Mediekalender

8.10 Församlingsvalets valkompass öppnade

Måndag 8 oktober öppnade församlingsvalets valkompass. I valkompassen har kandidaterna möjlighet att presentera sig för väljarna. Tanken med valkompassen är att ge väljarna möjlighet att bekanta sig med kandidaterna och deras åsikter i olika frågor.

I valet har sammanlagt 16 200 kandidater ställt upp. Antalet förtroendeplatser är 8 300. Det är frivilligt för kandidaterna att besvara valkompassens frågor.

Valets egentliga valdag är 18 november och förhandsröstningen pågår 6-10 november.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen

21-28.10 Ekumeniska ansvarsveckan

Den årligt återkommande Ekumeniska ansvarsveckan infaller i år 20-28 oktober och temat är Kvinnors arbete. Under veckan ordnar församlingarna lokalt olika evenemang kring temat.

Jämställdhetsarbetet i Finland behöver gå hand i hand med ansvaret för och plikten att hjälpa dem som bor i andra länder. Inom ramen för ansvarsveckan uppmanas också församlingar att delta i projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring, en fortsättning på projektet 100 jämställdhetsgärningar som Kvinnoorganisationernas centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden ordnade under Finlands 100 årsjubileum. Församlingar kan delta i det nationella jämställdhetsprojektet Jämställdhet ger förändring genom att skicka in idéer på handlingar och metoder som främjar jämställdhet lokalt och i den egna organisationen.

Mera information:
Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen, Ekumeniska Rådet i Finland, tfn 040 734 3754
Ansvarsveckans projektsekreterare Jan Edström, Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn 040 1424 820
Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring: projektchef Liisa Ketolainen, tfn 044 237 8069
Ansvarsveckans webbplats

24.10 Valpanel i biskopsvalet i Esbo

Valpanelen inför den andra omgången i biskopsvalet i Esbo stift ordnas onsdag 24 oktober klockan 18 i Urban Mill i Otnäs (Betongblandargränden 3 E). Panelen leds av Finska Missionssällskapets kommunikationschef Iiris Kivimäki och undervisningsrådet Kalevi Virtanen.

Panelen direktströmmas via Esbo stifts webbplats.

Kandidater i den andra valomgången är generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, TD Kaisamari Hintikka och utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma. I valets första omgång fick Hintikka 338 röster (40,9 procent) och Holma 173 röster (20,9 procent).

Mera information om valet:
lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317
Biskopsvalet på Esbo stifts webbplats

Valkommunikation:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
Sakkunnig inom kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
Sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

25-28.10 Kyrkan på bokmässan, Helsingfors

Kyrkan deltar i Helsingfors bokmässa 25-28 oktober i Mässcentrum i Helsingfors. Kyrkan ordnar samtal på scenerna Blåbärslandet och Fiskehamnen. I monter 6M60 blir besökarna bjudna på kaffe och information om församlingsvalet.
De samtal som kyrkan ordnar i år handlar bland annat om vad som hänt i kyrkan efter #metoo-kampanjen, Finland som en rättsstat, utseendefixering och försoning efter inbördeskrig.

Inbjudna samtalsgäster är bland andra riksdagsledamot Eva Biaudet, komiker och författare Jonas Helgesson (Sverige) och historiker Sture Lindholm.

Mer information: sakkunnig Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 408 6030
Kyrkans program på Helsingfors bokmässa

28.10 Biskop Samuel Salmis avskedsfest, Uleåborg

Biskopen i Uleåborg Samuel Salmi går i pension 1.11.2018.

Biskop Salmi leder och predikar i en biskopsmässa i Uleåborg söndag 28 oktober klockan 10. Assisterande liturg är domprosten Satu Saarinen. Textläsare är statsminister Juha Sipilä och teckenspråksläraren Hanna Tuomaala (på teckenspråk). Med musik deltar Uleåborgs stiftskör, Uleåborg domkyrkans kammarkör och Uleåborgs domkyrkas katedralkör.

Det går att följa med mässan via Virtuaalikirkko och i Radio Dei. Mässan tolkas till teckenspråk.

Efter mässan bjuds kyrkobesökarna på festkaffe i församlingscentret på Isokatu 17 i Uleåborg och i Vanha Pappila på Asemakatu 6.

Dagen avslutas med en festkonsert i Uleåborgs domkyrka klockan 19, där det bjuds på musik och artister som kantat biskop Salmis karriär. Konserten leds av domprosten Satu Saarinen och chefredaktör, pastor Mikko Salmi.

Andaktsstund då biskop Salmi lägger ned biskopsämbetes insignier 31.10, Uleåborgs domkyrka

Under sin sista arbetsdag som biskop onsdag 31.10 ordnas en andaktsstund i Uleåborgs domkyrkan klockan 18 där biskopen avstår från biskopsinsignierna. Då lägger biskop Salmi ner insignierna – kåpan, mitran, staven och korset – vid domkyrkans altare.

Andaktsstunden leds av domprosten Satu Saarinen. I andaktsstunden som präglas av mycket musik assisterar sångensemblen Cappella pro Vocale och kammarkören Sofia Magdalena. Evenemanget kan följas via Virtuaalikirkko.

Båda tillfällena är öppna för allmänheten.

Mera information:
domprost Satu Saarinen, tfn 040 5567 840
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 7555 512