Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous nimesi ekumeenisia toimikuntia

Julkaistu 07.12.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous nimesi kokouksessaan 7.12. jäsenet Ekumeenisten asiain toimikuntaan sekä Kirkon lähetystyön toimikuntaan vuosiksi 2017–2019. Toimikuntien tehtävänä on seurata ja edistää toimialansa kehitystä, edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa sekä valmistella asioita piispainkokoukselle.

Ekumeenisten asiain toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin piispa Matti Repo ja Kirkon lähetystyön toimikunnan puheenjohtajaksi piispa Simo Peura.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon yhteisen neuvottelukunnan luterilaiseksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2019 nimettiin piispa Tapio Luoma. Piispa Irja Askola nimettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen helluntaiherätyksen yhteisen neuvottelukunnan luterilaiseksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2019. Neuvottelukuntien tehtävänä on seurata ja arvioida kirkkojen välisten suhteiden kehitystä ja tehdä tarvittavia esityksiä kirkkojensa asianomaisille toimielimille.

Kokous nimesi myös kirkon edustajat Kirkon teologikoulutustoimikuntaan vuosiksi 2017–2018. Puheenjohtajaksi valittiin piispa Björn Vikström. Kirkon teologikoulutustoimikunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijoiden yhteistoimintaelin, joka toimii piispainkokouksen alaisuudessa. Toimikuntaan päätettiin nyt pyytää edustus myös Kirkon alat ry:stä sekä Suomen kirkon pappisliitosta.

Kaikkien toimikuntien ja neuvottelukuntien kirkon jäsenet on listattu tiedotteen liitteessä.

Sairaalasielunhoitajan ja kehitysvammaistyön papin virkojen kelpoisuussuositus jatkotyöstöön

Piispainkokous keskusteli tarpeesta antaa suositus sairaalasielunhoitajan ja kehitysvammaistyön papin virkojen kelpoisuudesta. Varsinaista ohjeistusta asiasta ei tähän mennessä ole ollut. Kokous päätti lähettää asian jatkovalmisteluun.

Lähetysjärjestöjen ohjauskeskustelut tiedoksi

Piispainkokous sai tiedokseen kirkon lähetysjärjestöjen kanssa käytyjen ohjauskeskusteluiden muistiot. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on niin kutsuttu perussopimus seitsemän lähetysjärjestön kanssa, joiden kanssa Kirkon ulkoasiain osasto käy vuosittaisen ohjauskeskustelun. Keskustelussa tarkastellaan yhdessä sopijajärjestön kanssa kirkon lähetyksen peruslinjauksen ja kirkon lähetystehtävän toteutumista sopijajärjestön toiminnassa.

Seurakunnat tukevat taloudellisesti voimakkaasti lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Kirkon sopijajärjestönä oleminen myös erottaa kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanavun lukuisista muista toimijoista, jotka keräävät kansainväliseen toimintaansa varoja seurakunnista.

Kirkon sopimuslähetysjärjestöjä ovat Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf, Suomen Pipliaseura, Suomen lähetysseura ja Medialähetys Sanansaattajat Sansa.

Lisätietoja piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270