Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Vuoden pappi Merja Hållfast on vanhusten asialla

Julkaistu 14.11.2016

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2016 sairaalapastori Merja Hållfastin Helsingistä. Valinta julkistettiin Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 14.11. Helsingissä.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Merja Hållfast on vanhusten avohoidon projektityöntekijänä toimiessaan luonut yhteistyömalleja ja verkostoja avohoidon, kotisairaalan sekä paikallisseurakuntien kesken.

Hän on myös aloittanut Helsingissä saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen. Vapaaehtoiset ovat sijoittuneet kotisairaalaan, saattohoito-osastoille sekä ympärivuorokautisiin hoivayksiköihin. Projektin aikana on koulutettu vapaaehtoisia, seurakuntien ja kaupungin työntekijöitä muistisairaan kohtaamisessa ja hartauksien pitämisessä sekä kuolevan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon kysymyksissä, kuten hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa.

Yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu kotona

Merja Hållfast kantaa huolta vanhusten tilanteesta, kun terveydenhuollon ja erityisesti vanhustenhoidon palvelurakenneuudistuksen seurauksena yhä enemmän yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu kotona myös Helsingissä. Hän on työskennellyt viimeiset neljä vuotta projektissa Muut kaikki hylkää. Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa.

”Kotisairaalassa ja kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän myös saattohoitopotilaita. Muuttunut tilanne herättää kysymyksen, miten henkinen ja hengellinen apu ja tuki tavoittaa nämä ihmiset, joita aiemmin voitiin lähestyä kootusti eri hoitoyksiköissä. Projekti syntyi pyrkimyksestä selvittää ja löytää keinoja tähän haasteeseen vastaamiseksi”, Hållfast kertoo.

Hänen mukaansa projektin lähtökohta on ollut liittyminen jo olemassa oleviin verkostoihin. Yhteistyötä on katsottu eri osapuolten näkökulmasta sisältäpäin. Näin on ollut mahdollisuus tutustua vanhustyön kenttään laajasti ruohonjuuritasolla ja saada realistista kuvaa kentän arkipäivästä.

Vuoden pappi on syntynyt Janakkalassa vuonna 1955. Hän on valmistunut Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta 1995 ja vihitty papiksi Helsingissä vuonna 1998. Hän on toiminut Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapappina vuodesta 2002 alkaen, josta viimeiset neljä vuotta Muut kaikki hylkää –projektin parissa. Sitä ennen hän työskenteli vt. sairaalateologina ja sairaalapappina Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymissä vuosina 1996-2001.

Merja Hållfast on toiminut Sairaalateologit ry:n puheenjohtajana vuosina 2009-2012. 

Pappisliiton viestintäpalkinto kirkkoherra Timo Määtälle

Suomen kirkon pappisliitto on myöntänyt Ylivieskan kirkkoherra Timo Määtälle viestintäpalkinnon hänen ansiokkaasta toiminnastaan Ylivieskan kirkon palon yhteydessä. Pääsiäisyönä kirkon raunioiden vierellä pidettiin pääsiäisyön messu, kun kirkko vielä paloi ja sammutustöitä viimeisteltiin.

Kirkkoherra Timo Määttä toi tuhoutuneen kirkon raunioilla pääsiäisen sanomaa esille. Palkinto luovutettiin Määtälle Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 14.11. Helsingissä. Palkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran.

Merja Hållfastin kuva tiedotteen liitteenä.

Haastattelupyynnöt: Merja Hållfast, p. 050 365 1002, merja.hallfast@evl.fi

Lisätietoja:
Suomen kirkon pappisliitto
Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, p. 050 542 3664, merja.laaksamo@akiliitot.fi