Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous kiitti eläkkeelle siirtyvää piispa Simo Peuraa

Julkaistu 12.11.2021

Turussa tällä viikolla kokoontuneen kirkolliskokouksen kauden päätösistunnossa tänään perjantaina 12.11. kiitettiin viimeistä kertaa kirkolliskokoukseen osallistunutta Lapuan piispa Simo Peuraa

Vuoden 2022 tammikuussa piispan tehtävästä eläkkeelle jäävä piispa Peura totesi, että hänen tehtävänsä tässä kirkossa on ollut saarnata lakia ja evankeliumia; lakia vähemmän, evankeliumia sitäkin enemmän: ”Tämä tehtävä on tärkeä, se synnyttää kirkon ja sen varassa kirkko voi mennä eteenpäin. Kristusta on pidettävä esillä yhä uudestaan, koska me emme selviä ilman häntä.”

Kokouksen päätössanoissaan arkkipiispa Tapio Luoma pohti päätöksenteon haasteita:
”Kun keskustelu on avointa ja mielipiteiden vaihto kunnioittavaa, kun annamme toisillemme luvan olla oma itsemme, kun ymmärrämme vastuullisen tehtävän ja pitkien päivien itsessämme ja toisissamme aiheuttaman väsymyksen ja kun tajuamme olevamme samalla puolella kaikista erimielisyyksistä huolimatta, päättäjän taakka on keveämpi. Siitä kasvaa lopulta myös päättäjän suurin ilo.”

Seuraava istuntokausi alkaa tiistaina 3.5.2022. 

Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys jatkaa Kirkko Suomessa -brändin pohdintaa

Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt Kirkko Suomessa -brändin ekumeenisia ja viestinnällisiä näkökulmia liittyen edustaja-aloitteeseen 5/2021 ”Kirkko Suomessa -brändin muuttaminen ekumeenisesti ja informatiivisesti asianmukaisempaan muotoon”.

Tulevaisuusvaliokunnan mielestä asian käsittely vaatii syvempää läpikäyntiä kuin mitä valiokunnan on mietintöä laadittaessa mahdollista tehdä. 

Valiokunta pitää edustaja-aloitteen esille nostamaa ekumeenista ongelmaa todellisena: "Käytetty brändi häivyttää ja vähentää muiden kirkkokuntien näkyvyyttä. Se luo mielikuvaa, että Suomessa on vain yksi kirkko." Myös viestinnällinen näkökulma on valiokunnan mukaan perusteltu. Samalla kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä on onnistunut tekemään Kirkko Suomessa -sometileistä ihmisläheisiä ja helposti lähestyttäviä, tulevaisuusvaliokunta pitää välttämättömänä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii ekumeenisesti kunnioittavasti ja muut kirkot huomioon ottaen. 

Kirkolliskokous päätti, että tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä esille tuodut ekumeeniset ja viestinnälliset näkökulmat otetaan huomioon parhaillaan käynnissä olevassa kokonaiskirkollisessa viestintäselvityshankkeessa. Asian ratkaiseminen myös paikallistasolla toteutunee osana kokonaiskirkollista viestintäselvitystä, sillä selvitykseen osallistuvat laajasti myös seurakunnat ympäri Suomen. 

Linkki tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 

Kirkolliskokousviikon verkko-osoitteet Linkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkon mediapankissa kuvia kirkolliskokouksesta Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 
Kirkolliskokousuutiset Twitterissä: #kirkolliskokous.   

Kirkolliskokouksen viestintä:    
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, puh. 046 922 0232     
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, puh. 050 529 8503    
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815