Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous pyytää Kirkkohallitusta valmistelemaan vuoden 2023 eläkemaksujen alentamista koskevan esityksen

Julkaistu 10.11.2021

Kirkolliskokouksen talousvaliokunta edellyttää, että Kirkkohallitus valmistelee Kirkon eläkerahaston perimien eläkemaksujen alentamista koskevan esityksen käsiteltäväksi vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä. Vuodelle 2022 kirkollisveron perusteella määräytyvän seurakunnilta perittävän eläkerahastomaksun suuruudeksi vahvistettiin 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksu on säilynyt samana vuodesta 2018 alkaen, ja se on kirkkolain mukaisessa enimmäismäärässä.  

Seurakuntatyönantajan palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi vuodelle 2022 vahvistettiin 28,7 prosenttia ja Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten 34,5 prosenttia. Eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. Maksut ovat samat kuin vuonna 2021.  

Kirkolliskokous vahvisti, että työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta vuonna 2022 ja hyväksyi kirkkohallituksen esityksen Kirkon eläkerahaston talousarvioksi vuodeksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024.  

Kirkolliskokouksen talousvaliokunta totesi mietinnössään, että Kirkon eläkerahaston eläkemaksut ovat Suomen korkeimmat. Usean vuoden ajan talousvaliokunnan ja Kirkon eläkerahaston johtajan välisissä keskusteluissa on todettu maksuihin kohdistuva alentamispaine, sitten kun riittävä rahastointiaste on saavutettu. Eläkemaksujen taso olisi tarkoituksenmukaista saada lähemmäksi muiden eläkejärjestelmien eläkemaksutasoa. Talousvaliokunta katsoo, että kirkon eläkerahaston toteutunut vuosittainen reaalituotto ja eläkejärjestelmissä varsin yleisesti käytetty kolmen prosentin reaalituotto-odotus osoittavat, että eläkerahaston koko on riittävä eläkemaksutason alentamiseen.  

Talousvaliokunnan näkemyksen mukaan eläkemaksujen alentaminen on toteutettava tasapuolisesti kaikkia työnantajia kohtaan riippumatta valittavasta toteutustavasta. Kirkon keskusrahaston ja kristillisten yhdistysten osalta esitys tulee valmistella kahden prosenttiyksikön alentamisena palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Seurakuntien osalta alentaminen voidaan toteuttaa joko eläkerahastomaksussa tai seurakuntien palkkaperusteisessa eläkemaksussa tai jakamalla se niiden kesken. Esitys tulee vähentämään eläkemaksuja arviolta 10 miljoonalla eurolla.

Kirkon eläkerahasto toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. Eläkerahasto vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkerahaston sijoitussalkun koko oli 1,9 miljardia euroa 30.9.2021.  

Talousvaliokunnan mietintö Linkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkolliskokousviikon verkko-osoitteet Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Kirkon mediapankissa kuvia kirkolliskokouksesta  Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokousuutiset Twitterissä: #kirkolliskokous.  

Kirkolliskokouksen viestintä:   
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, puh. 046 922 0232    
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, puh. 050 529 8503   
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815