Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous: Kirkollisten toimitusten teologiasta tehdään selvitys

Julkaistu 27.10.2021

Piispainkokous päätti kokouksessaan 27.10.2021 käynnistää hankkeen kirkollisten toimitusten teologian selvittämiseksi. Työn alle otetaan muun muassa rukouksen, kasteen, siunaamisen, avioliittoon vihkimisen, avioliiton siunaamisen, konfirmaation, kodin siunaamisen sekä hautaan siunaamisen teologia. 

Kirkollisten toimitusten uudistamisessa 2000-luvun alussa teologisiin perusteisiin ei erityisesti paneuduttu, vaan siinä hyödynnettiin jumalanpalvelusuudistuksen antia ja sovellettiin uudistuksessa kehittynyttä näkemystä kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonteesta. Toimitusten teologiasta ei ole myöskään olemassa hyvää oppimateriaalia, jota voitaisiin hyödyntää yliopistollisessa teologikoulutuksessa tai kirkon täydennyskoulutuksessa. 

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, jota pyydettiin myös laatimaan arvio kirkkokäsikirjan uudistamisen tarpeesta. Ohjausryhmään kuuluvat piispainkokouksen kansliasta pääsihteeri Kari Kopperi ja teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, Kirkkohallituksen toiminnalliselta osastolta kirkkoneuvos Petri Määttä, johtava asiantuntija Terhi Paananen ja kouluttaja Juhani Holma sekä Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen. 

Lisätiedot: Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, p. 050 594 1317Linkki avautuu uudessa välilehdessäkari.kopperi@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa keskustelussa 

Piispainkokous keskusteli yhteistyöstä lähetysjärjestöjen kanssa syyskuussa 2021 käytyjen ohjauskeskusteluiden raporttien pohjalta ja totesi, että kaikki kirkon lähetysjärjestöt ovat noudattaneet Yhteinen todistus -asiakirjassa esitettyjä toimintaperiaatteita ja lähetystyön perussopimusta.  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on solminut lähetystyön perussopimuksen seitsemän lähetysjärjestön kanssa. Perussopimuksen mukaan sopijajärjestö raportoi vuosittain keskeisistä strategisista linjauksistaan, toiminnastaan ja taloudestaan piispainkokoukselle.  

Piispainkokous kävi myös lähetekeskustelun Yhteinen todistus -asiakirjan päivittämisestä ja lähetyksen perussopimuksesta, sillä meneillään oleva perussopimuskausi päättyy vuonna 2023. 

Kaikki järjestöt toivat ohjauskeskusteluissa esiin tahtonsa pysyä kirkon lähetysjärjestöinä myös jatkossa perussopimusta noudattaen. Järjestöjen tiivistykset antamistaan raporteista julkaistaan Kirkon lähetystyön keskuksen verkkosivuilla.

Kirkon lähetystyön toimikunta on kokouksessaan 25.10. hyväksynyt uuden mallin, jolla kootaan kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tilastoja. Tilasto on aiempaa kattavampi ja tuo esiin paitsi ulkomaantyöhön käytetyt resurssit, myös kunkin järjestön kotimaisen työn osuuden. Tällä Kirkon lähetystyön keskus haluaa palvella seurakuntia niiden päättäessä järjestöille annettavista talousarvioavustuksista. 

Lisätiedot: Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Elina Hellqvist, p. 040 688 1478Linkki avautuu uudessa välilehdessäelina.hellqvist@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta jaettiin avustuksia

Piispainkokous päätti myöntää Luterilaisen maailmanliiton Maailmanpalvelulle 80 000 euron avustuksen globaalien toimintojen koordinointiin ja ohjaamiseen Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta. Luterilaiselle maailmanliitolle myönnettiin myös 50 000 euron avustus tulvatuhoissa vaurioituneen Etiopian Mekane Yesus -kirkon seminaarin jälleenrakentamiseen. Strasbourgin ekumeeniselle instituutille myönnettiin 15 000 euron avustus instituutin katon korjauksesta aiheutuviin kuluihin. Avustuksen saajien tulee raportoida piispainkokoukselle varojen käytöstä.  

Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston tarkoituksena on erityisestä syystä tukea Luterilaisen maailmanliiton ja muiden ekumeenisten järjestöjen sekä niiden jäsenkirkkojen, sisarkirkkojen ja muiden yhteistyökumppaneiden tärkeiden ekumeenisten hankkeiden toteuttamista sekä työtä taloudellisin perustein. Rahastoa kartutetaan kolehdeilla ja muille rahastolle annetuilla varoilla sekä korkotuotoilla.  

Lisätiedot: kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, p. 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisäksi piispainkokous nimesi piispa Seppo Häkkisen Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan toimikaudelle 1.1.2022 - 31.12.2025. Piispalla on valtuuskunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Piispa Häkkinen on toiminut valtuuskunnassa myös edeltävällä kaudella.

Piispainkokous nimesi nuorisotyönohjaaja Hanna Uimosen kirkon lähetystyön toimikunnan jäseneksi teologian maisteri Anne Heikkisen tilalle. 

Seuraavan kerran piispainkokous järjestetään 8.12.2021 Helsingissä.