Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon koulutuskeskus on tarjonnut henkilöstökoulutusta jo 50 vuotta

Julkaistu 06.10.2021

Kuva: Ulla Pyykkö

Järvenpäässä toimiva Kirkon koulutuskeskus aloitti toimintansa syyskuun alussa vuonna 1970. Aluksi ainoana työntekijänä oli johtaja, mutta vuosi vuodelta kouluttajien määrä kasvoi. Tällä hetkellä koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 1100–1200 kirkon eri alojen työntekijää. Koulutuskeskus palvelee seurakuntia järjestämällä ja koordinoimalla henkilöstökoulutusta sekä osallistumalla kirkon alan koulutuksen kehittämiseen.

Kirkon henkilöstökoulutuksessa kohtaavat tutkittu tieto ja todellisuus

Kirkon koulutustoiminnan tavoitteena on tukea henkilöstön ammatillista osaamista siten, että se vastaa kirkon ja seurakuntien kehittyvää toimintaa.

1970-luvulla ensimmäisten opettajien erityisalueena olivat liturgiikka ja homiletiikka, sielunhoito ja kateketiikka. Toiminnan aloittamista edelsi vuosien valmistelu, jossa tunnistettiin yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamat haasteet seurakuntien toimintaan ja kirkon työhön kouluttaville tahoille. Erityisenä lähtökohtana oli papiston pastoraalitutkinnon kehittäminen käytännöllisempään suuntaan. Pian koulutustarjonta laajennettiin koskemaan myös kanttoreita ja diakoniatyöntekijöitä, ja toiminnan laajeneminen nosti esille tarpeen koulutuksen koordinaatioon ja tehtävänjakoon.

2020-luvulla kirkon henkilöstökoulutuksessa kohtaavat tutkittu tieto sekä todellisuus, jossa seurakunnat toimivat. Koulutuksissa huomioidaan työntekijöiden osaaminen ja elämänkokemus sekä kouluttajien taito ohjata prosesseja, joissa erilaisia ilmiöitä tutkitaan. Koulutuksissa myös tuetaan kouluttautujien osaamisen kehittymistä.

Työelämälähtöisessä koulutuksessa halutaan vahvistaa hengellistä elämää ja uskoa kirkon työn merkitykseen, mahdollistaa moniammatillisia kohtaamisia, yhdessä oppimista ja inspiroitumista sekä verkostomaista työotetta. Eniten koulutuksiin osallistuvat seurakuntien papit, diakoniatyöntekijät ja kasvatuksen henkilöstö.

Laaja koulutustarjonta

Tänä päivänä koulutusta annetaan yli kymmenellä tehtäväalueella: pastoraalitutkinnot, raamattuteologia ja raamattutyö, jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, diakonia- ja yhteiskuntatyö, kasvatus, sielunhoito, perheneuvonta, työnohjaus ja muu ohjaajakoulutus, johtaminen, talous ja hallinto sekä konsulttivalmennus. Lisäksi yhteistyössä muiden koulutuspalvelujen tuottajien kanssa järjestetään muun muassa viestinnän ja kirkon kansainvälisen työn koulutusta.

Koulutuskeskus aloitti toimintansa Seurakuntaopiston (nyk. STEP-koulutus) tiloissa Järvenpäässä, kunnes vuonna 1991 se sai oman rakennuksen Seurakuntaopiston kampuksella, jossa se toimii edelleen. Koulutuskeskuksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat hiippakuntien tuomiokapitulit, kirkolliset järjestöt sekä kouluttavat laitokset, kuten yliopistot (teologiset tiedekunnat, Taideyliopisto) ja ammattikorkeakoulut.

Koronapandemian vuoksi Kirkon koulutuskeskuksen juhlat siirtyivät vuodella tänä syksynä pidettäviksi. Vuoden 2022 alusta alkaen Kirkon koulutuskeskus muodostaa yhdessä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa uuden erillisyksikön, Kirkon tutkimus ja koulutus.

Lisätietoja:

johtaja Ulla Tuovinen, p. 040 688 1436, ulla.tuovinen@evl.fi
Kirkon koulutuskeskusLinkki avautuu uudessa välilehdessä