Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Seurakunnille ylimääräinen taloudellinen tuki pandemiasta selviytymiseen

Julkaistu 09.06.2020

Kirkkohallitus hyväksyi istunnossaan 9.6.2020, että kirkolliskokoukselle esitetään Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvion muutosta. Ehdotuksena on, että kirkon yhteisen toiminnan avustusosaan lisätään 4 miljoonaa euroa käytettäväksi seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymisessä.

Avustus kohdistetaan niille seurakunnille, jotka ovat nimenomaan koronapandemian seurauksena menettäneet merkittävästi verotulojaan ja niille järjestöille, joiden toimintaedellytykset ovat huomattavasti heikentyneet. 

Mikäli kirkolliskokous hyväksyy talousarvion muutosesityksen, kirkkohallituksen täysistunto vahvistaa tämän jälkeen koronapandemia-tukipaketin myöntöperiaatteet sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa käytettävät mittarit. Tavoitteena on, että täysistunto jakaa avustuksen vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisäksi eduskunnalle 5.6.2020 annetussa valtion lisätalousarvioesityksessä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Suomen ortodoksiselle kirkolle esitetään myönnettäväksi yhteensä 4,5 miljoonan euron ylimääräinen tuki koronaviruspandemian vuoksi saamatta jäävien verotulojen kattamiseksi. Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että valtion ylimääräinen tuki jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, puh. 050 567 5372

Kirkolliskokouksen valiokunnille esitetään mahdollisuutta sähköisen kokoontumiseen

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokouksen työjärjestykseen muutosta siten, että kirkolliskokouksen valiokunnilla ja puhemiesneuvostolla olisi mahdollisuus sähköiseen kokoontumiseen. Sillä turvattaisiin kirkolliskokouksen työskentely pitkällä aikavälillä ja samalla vastataan sekä ympäristönsuojelullisiin että taloudellisiin haasteisiin.

Sähköisen kokouksen pitämisestä päättäisi toimielin tai sen puheenjohtaja. Kirkon laintarkastustoimikuntaa pyydetään antamaan lausunto suoraan kirkolliskokoukselle.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Kirkolliskokouksen lainoppineet asiantuntijat vuosiksi 2020-2024

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen lainoppineiksi asiantuntijoiksi valittaisiin toimikaudelle 1.5.2020 –30.4.2024 OTT Timo Esko ja OTT Juha Raitio.

Eduskunnan hallintovaliokunnan kirje tiedoksi kirkolliskokoukselle

Kirkkohallitus antaa kirkolliskokoukselle tiedoksi eduskunnan hallintovaliokunnan kirjeen, joka koskee kirkkolain kodifiointia.

Kirkolliskokous hyväksyi ehdotuksen kirkkolain kokonaisuudistukseksi toukokuussa 2018 sekä esityksen kirkkolakiehdotuksen täydentämisestä marraskuussa 2019. Eduskunnassa asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta antoi lausunnon.

Valiokunta nosti lausunnossaan esille viisi lainkohtaa, jotka olivat ristiriidassa perustuslain kanssa, jonka vuoksi kirkkolain kokonaisuudistus ei voinut edetä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Kirkkohallitukselle lähettämässään kirjelmässä hallintovaliokunta katsoo, että kirkkolakiehdotus on valmisteltava uudestaan niin, että se täyttää perustuslakivaliokunnan säätämisjärjestyshuomautukset. Eduskunnan hallintovaliokunta pyysi saattamaan kirjeensä myös kirkolliskokouksen tietoon.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Seurakuntien yhdistymisiä vuonna 2021

Turun arkkihiippakunnassa Auran seurakunta lakkautetaan 31.12.2020 ja se liitetään Liedon seurakuntaan 1.1.2021 lukien. Laajentuvan Liedon seurakunnan alueena on nykyisten Liedon kunnan ja Auran kunnan alue.

Kuopion hiippakunnassa Ristijärven seurakunta lakkautetaan 31.12.2020 ja se liitetään Paltamon seurakuntaan 1.1.2021 lukien niin, että seurakunnan alueena on nykyisten Paltamon kunnan ja Ristijärven kunnan alue. Laajenevan seurakunnan nimenä on Paltamon seurakunta.

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 349 6902

Yhteisvastuukeräys 2021 huomioi eläkeläisköyhyyden ja digitalisaation aiheuttamat haasteet

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen teemaksi on valittu ”Ikäihmiset kriisin keskellä”. Yhteisvastuukeräyksessä nostetaan esiin erityisesti eläkeläisköyhyys sekä digitalisaation aiheuttamat haasteet.

Teema on ajankohtainen, sillä eläkeiän saavuttaneiden pienituloisuusaste on kasvanut viimeisten vuosien aikana, ja se kohdentuu ensi sijassa yli 75-vuotiaisiin eläkeläisiin. 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista pienituloisia on yli 20 prosenttia ikäluokasta. Myös koronakriisi on nostanut esiin ikäihmisten elämään liittyviä haasteita. Pitkä karanteenijakso on koskettanut erityisesti ikäihmisten sosiaalisia suhteita. Seurakunnat ja muut toimijat ovat pyrkineet mahdollistamaan vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä. Tässä yhteydessä on ilmennyt, että osalla ikäihmisistä ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia välineitä joko taloudellisista tai oppimiseen liittyvistä syistä tai muista haasteista johtuen.

Yhteisvastuun kansainvälisessä työssä ensi vuonna autetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sekä muutoin vaikeuksiin joutuneita ikäihmisiä.

Petri Määttä jatkaa kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana

Teologian maisteri Petri Määttä jatkaa kirkkohallituksen toiminnallisen osaston virkaatekevänä johtajana ja kirkkoneuvoksen virassa 31.7.2021 saakka tai enintään siihen asti, kunnes 22.5.2019 kirkkohallituksessa tehdystä päätöksestä tehty valitus on ratkaistu tuomioistuimessa.

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi Määtän toukokuussa 2019 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virkaan. Päätös ei ole saanut lainvoimaa, koska siitä jätettiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokuna, pekka.huokuna@evl.fi

Harkinnanvaraisia avustuksia seurakunnille

Kirkkohallitus päätti jakaa harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä 545 000 euroa. Avustusten saajina on 11 seurakuntaa, jotka sijaitsevat Turun arkkihiippakunnan (Martinkoski), Oulun (Hailuoto), Mikkelin (Puumala), Kuopion (Heinävesi, Niinivesi, Rautalampi, Ristijärvi), Porvoon (Brändö-Kumlinge) ja Lapuan (Kaskinen, Kyyjärvi, Petäjävesi) hiippakunnissa.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, puh. 050 567 5372

Kirkon Ulkomaanavun säätiön uusi hallitus

Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallitukseen kaudelle 2020–2023 nimettiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi nimettiin kv-asiantuntija Tarja Kantola, Helsinki ja jäseniksi asianajaja Tuomas Aho, Espoo, johtaja Sixten Ekstrand, Porvoo, kansaedustaja Atte Harjanne, Helsinki, piispa Kaisamari Hintikka, Espoo, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen, Tampere, kirkkoherra Juhani Lavanko, Oulu, toimittaja Reetta Meriläinen, Helsinki, KTM Ritva Ohmeroluoma, Helsinki, toimittaja Aila Paloniemi, Jyväskylä, työelämäprofessori Ritva Reinikka, Helsinki, monikulttuurisuustyön pastori Mark Saba, Vantaa, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkkala ja teologian ylioppilas Hanna Ylikangas, Helsinki.