Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kysely: Nuoret kaipaavat kirkolta tukea ja mahdollisuutta olla avuksi

Julkaistu 05.12.2018

Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli mukana opiskelija- ja uratapahtuma Studiassa marraskuussa. Kirkon osastolla esiteltiin kirkon ammatteja ja uramahdollisuuksia sekä tehtiin kysely, jolla haluttiin kartoittaa sitä, mitä nuoret kaipaavat kirkolta.

Kyselyyn vastasi 1972 henkilöä, joista valtaosa oli lukiolaisia. Mukana oli myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sekä aikuisia. Kaikkiaan messukävijöitä oli 13 000.

Nuoret vastasivat innokkaasti kyselyyn

Kyselyyn vastanneet nuoret toivoivat kirkolta ennen kaikkea lisää tukea raskaassa elämänvaiheessa (83%) sekä mahdollisuuksia puhua luottamuksellisesti aikuiselle (74%).

Lisäksi toivotaan lisää liikuntaa ja liikkumismahdollisuuksia koulun jälkeen (78%), musiikkia ja konsertteja kirkossa (70%) sekä työharjoittelumahdollisuuksia seurakunnalta (70%).

”Erityisesti toive työharjoittelusta olisi syytä ottaa vakavasti huomioon niin lukiolaisten kuin ennen kaikkea amisopiskelijoiden osalta”, kirkkohallituksen asiantuntija Laura Arikka toteaa.

”Kaikkein parasta ja vaikuttavinta vastauksissa on kuitenkin se, että nuoret toivovat lisää mahdollisuuksia olla avuksi muille (85%). Onkin pohdittava, miten kirkko tähän toiveeseen vastaa”, hän jatkaa.

Suhtautuminen kirkon tiloissa järjestettävän toiminnan lisäämiseen jakoi vastaajat. Arikan mukaan tästä voi päätellä, että toimintaa on joko riittävästi tai sitten kokoontumista kirkon tiloissa ei koeta houkuttelevaksi, vaikka toiminnan järjestäisivät nuoret itse tai vaikka kirkon ovet olisivat auki nuorten vapaamuotoisen kokoontumisen mahdollistamiseksi.

Viime vuoteen verrattuna vastaajien määrä kasvoi reippaasti, sillä viime vuonan vastaajia oli reilut 1200. Kyselyyn osallistuneiden suuri määrä kertoo, että nuorilla on vastaushalukkuutta ja vaikuttamisen halua. Lisäksi vaikuttaa siltä, että pieni hetki paperin ja kynän kanssa näyttäisi ainakin messuilla kiinnostavan nuoria digitaalista vaihtoehtoa enemmän.

Lisätietoja: kirkkohallituksen asiantuntijat Laura Arikka, p. p. 040 688 1470, laura.arikka@evl.fi ja Stiven Naatus, p. 040 688 1469, stiven.naatus@evl.fi