Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolle laaditaan energia- ja ilmastostrategia

Julkaistu 30.01.2018

Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 30.1.2018, että kirkon ilmastotyölle asetetaan strategiset tavoitteet. Tarkoituksena on päivittää vuonna 2008 voimaan tullutta Kirkon ilmasto-ohjelmaa Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

Nyt laadittava strategia on tahdonilmaus kirkon sitoutumisesta ilmastotyöhön osana kansallisia tavoitteita, ja se asettaa konkreettiset tavoitteet kirkon tilojen ja toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. Strategia asettaa tavoitteita rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi kaikessa kirkon toiminnassa. Tavoitteena on myös syventää kirkon työtä ympäristökasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Lisäksi valmisteilla on kirkon ympäristödiplomijärjestelmän uudistaminen. Järjestelmässä on nyt mukana yli sata seurakuntaa. Uuden järjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alussa, joten laadittava energia- ja ilmastostrategia ehtii vaikuttaa kirkon ympäristöjärjestelmän sisältöön ja jalkautua seurakuntien toimintaan.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti asettaa työryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään ilmastotutkija Laura Riuttanen Helsingin yliopistosta. Strategiatyöryhmän tulee saada työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
asiantuntija Ilkka Sipiläinen, p. 040 5441 158, ilkka.sipilainen@evl.fi

Verotulojen täydennyksiä noin miljoona euroa – lisäksi harkinnanvaraisia avustuksia

Kirkkohallituksen täysistunto päätti vuoden 2018 verotulojen täydennysten myöntämisestä seurakunnille. Kirkkohallitus myöntää Kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan.

Vuonna 2018 eniten verotulojen täydennyksiä, noin 580 000 euroa, on saamassa Oulun hiippakunta.

Lisäksi kirkkohallitus päätti, että verotulojen täydennysjaon kriteerien muutoksien seurauksia voidaan kompensoida harkinnanvaraisten avustusten hakemuksia käsiteltäessä toukokuussa 2018.

TaulukkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jossa on seurakuntien saamat täydennykset, tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 3675 372, leena.rantanen@evl.fi

Lähetystyön peruslinjaus ja uusi viisivuotissopimus

Lähetyksen peruslinjausta on päivitetty toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen sekä evankelioimisen merkitykseen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Kirkkohallitus hyväksyi asiakirjan ”Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus”.

Kirkkohallitus päätti solmia päivitetyn lähetyksen perussopimuksen seuraavien kirkon lähetysjärjestöjen kanssa: Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Uusi viisivuotissopimus alkaa 14.6.2018.

Lisätiedot:
Lähetyksen peruslinjaus: lähetysteologi Jaakko Rusama, p. 040 1425 242, jaakko.rusama@evl.fi
Perussopimus kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä: johtaja Risto Jukko, p. 050 5846 876, risto.jukko@evl.fi

Ohjauskeskustelu ja sopimus Kirkon Ulkomaanavun kanssa

Kirkkohallituksen ja Kirkon Ulkomaanavun välillä käytiin vuosittainen ohjauskeskustelu lokakuussa 2017. Keskustelussa Ulkomaanapu raportoi muun muassa keskeisistä strategisista linjauksistaan kirkon ulkoasiain osastolle. Vuoden 2017 erityisaiheena oli turvallisuusjärjestelyt. Ulkomaanavulla on kaikista kirkon kansainvälisen työn sopijajärjestöistä pisimmälle kehitetty turvallisuusjärjestelmä.

Kirkkohallitus hyväksyi uuden, päivitetyn viisivuotissopimuksen Kirkon Ulkomaanavun säätiön kanssa. Uusi sopimus alkaa 14.6.2018.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö ja suurin humanitäärisen avun antaja. Ulkomaanapu keskittyy erityisesti toimintaan ns. hauraissa valtioissa. Ulkomaanavulla on 10 maatoimistoa ja yksi aluetoimisto. Suomessa Ulkomaanapu toimii mm. radikalisaation ehkäisemiseksi.

Lisätiedot:
johtaja Risto Jukko, p. 050 5846 876, risto.jukko@evl.fi

Lapin matkailijoiden hengelliseen työhön 45 000 euroa

Lapin matkailijoiden keskuudessa tehtävän hengellisen työn toimintakuluihin jaetaan vuoden 2018 määrärahasta 45 000 euroa. Määrärahaa saavat Inarin, Kittilän ja Kolarin seurakunnat, Församlingsförbundet, Kansan Raamattuseura, sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Määrärahasta varataan 60 000 euroa Länsi-Lapin turistipapin kustannuksiin.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 5666 140, pekka.huokuna@evl.fi

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Mustasaaren seurakuntien perussäännön muuttamiseen liittyvän valituksen johdosta

Kirkkohallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon Mustasaaren seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista koskevan valituksen johdosta.

Kirkkohallituksen täysistunto teki lokakuussa 2017 päätöksen, jolla se vahvisti Mustasaaren seurakuntayhtymän perussäännön ja sen voimaantulon 1.1.2018 alkaen. Päätöksen mukaan Mustasaaren seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien omaisuus, varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle.

Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeus on pyytänyt kirkkohallitusta antamaan valituksesta lausuntonsa ja toimittamaan päätöksen perusteena olevat asiakirjat.

Kirkkohallituksen lausunnossa esitetään, että valitus hylättäisiin perusteettomana.

Lisätiedot:
taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 3496 902, pasi.perander@evl.fi

Täysistunnon kaikki päätökset löytyvät osoitteesta domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä