Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkkolaki uudistetaan

Julkaistu 23.02.2016

Kirkkohallitus esittää, että Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle säädetään uusi kirkkolaki, joka korvaa vuonna 1993 annetun kirkkolain. Kyse on kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Voimassa olevien lakien säännökset järjestetään yhtenäiseksi kirjaksi, eri lähteissä oleva normisto yhdenmukaistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä säännöksiä ajantasaistetaan.

Uudistuksen tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Kirkkojärjestys esitetään vastaavalla tavalla uudistettavaksi. Kirkon vaalijärjestystä ei enää jatkossa säädettäisi erikseen, vaan kirkollisia vaaleja koskevat säännökset sijoitettaisiin kirkkojärjestykseen.

Kirkkolainsäädännön esitysluonnos lähtee kevään aikana lausuntokierrokselle. Suunnitelman mukaan esitys olisi ensimmäistä kertaa kirkolliskokouksen käsittelyssä aikaisintaan marraskuussa 2016. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys vaativat kirkolliskokouksen ¾ määräenemmistöpäätöksen, vaalijärjestykseen riittää enemmistöpäätös.

Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys voisivat tulla voimaan viimeistään vuoden 2020 alusta.

Lisätietoja: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Kirkon keskusrahaston vuosi 2015 oli hyvä

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi istunnossaan Kirkon keskusrahaston toimintakertomuksen vuodelta 2015, Kirkon keskusrahaston tuloslaskelman 1.1.–31.12.2015 ja taseen 31.12.2015. Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkon eläkelaitos, Kirkon yhteinen toiminta sekä Kirkon palvelukeskus.

Kirkon eläkerahaston tuotto oli 6,2 %.  Edellisvuonna tuotto oli 8,1 %. Eläkerahaston koko oli 1310 miljoonaa euroa 31.12.2015, eli kasvua edellisvuoteen oli 67 miljoonaa euroa. Kirkon eläkemenot kasvoivat 6 %.

Kirkon yhteisen toiminnan talous vahvistui vuonna 2015, ja tilikauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa. Kirkon palvelukeskuksen toimintakate oli -4 miljoonaa euroa. Vuosi 2015 oli Kirkon palvelukeskuksen neljäs toimintakausi. Seurakuntataloudet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi portaittain vuoden 2017 loppuun asti.

Lisätietoja: Kirkkoneuvos Leena Rantanen puh. 050 5675 372.

Ensi vuonna Yhteisvastuu tukee Lähi-idän nuoria ja ihmiskaupan uhreja

Vuonna 2017 Yhteisvastuu kerää varoja Lähi-idän nuorten tulevaisuuden ja toivon hyväksi. Kotimaan kohteina ovat Rikosuhripäivystyksen, Monika-Naiset liiton, Pro-tukipisteen ja Pakolaisneuvonnan yhteistoimintahanke Harmaan eri sävyt, jossa avun kohteina ovat ihmiskaupan uhrit.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Sampo Muurinen, p. 040 142 5184

Täysistunnon pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen: http://domus.evl.fi/