Hyppää sisältöön

Mahdolliset liikkumisrajoitukset ja kirkon toiminta

Hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset puhuttavat. Keskustelua on käyty myös siitä, miten ne rajoittaisivat uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja uskonnonvapautta.

Arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen on nyt ensisijaista.

”Suomen evankelis-luterilainen kirkko on koko pandemian ajan toiminut ja toimii vastuullisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.”

Niin uskonnonvapauden kuin muidenkin perusoikeuksien rajoittaminen on arkkipiispan mielestä vakava ja äärimmäinen keino. Sitä voidaan käyttää, mutta vain poikkeustilanteessa.

”Oikeus elämään ja terveyteen on ensisijainen ja voi mennä muiden oikeuksien edelle.” 

Rajoitusten tulee hänen mukaansa olla välttämättömiä ja oikeansuhtaisia.

Hautajaiset ja sielunhoito oikeuttaisivat liikkumaan

Hallitus on vienyt torstaina 25.3. eduskuntaan lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. 
 
Esityksessä listataan syitä, jotka oikeuttaisivat liikkumiseen välttämättömissä tapauksissa. Näihin poikkeussyihin on listattu muun muassa liikkuminen läheisen henkilön hautajaisiin sekä yksilöllisiin sielunhoidollisiin tapaamisiin uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa.
 
”Yksilöllisyydellä tarkoitetaan lähtökohtaisesti kahdenkeskistä tilaisuutta esimerkiksi papin, diakonin, perheneuvojan, imaamin, rabbin tai muun uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa. Kyseessä voisi olla esimerkiksi sielunhoidollinen keskustelu, ehtoollinen, kaste tai muu toimitus taikka hartaus tai muu vastaava kohtaaminen, joka voidaan järjestää joko uskonnollisen yhteisön tilassa tai muussa tilassa, jossa lähikontaktin välttäminen on mahdollista”, hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan.

Tukea, toivoa ja kuuntelijaa

Arkkipiispa toteaa, että kriisin keskellä ihmiset tarvitsevat toivoa ja kuuntelijaa. Mahdollisuus kahdenkeskisiin sielunhoidollisiin tapaamisiin oman uskonyhteisön työntekijän kanssa on tärkeä. Myös kirkollisilla toimituksilla on arkkipiispan kokemuksen mukaan ihmisten elämässä suuri merkitys. 

”Elämän tärkeimmät hetket kannattelevat ihmisiä. Pidän tärkeänä, että kuolleet voidaan siunata hautaan ja lapset voidaan kastaa, vaikka vain lähimpien omaisten läsnä ollessa.”

”Hiljentyminen yksin kirkossa antaa monelle voimaa. Yhteys Jumalaan pitää yllä toivoa.”

Jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan, niiden vaikutukset seurakuntien toimintaan kannattaa tarkistaa seurakuntien verkkosivuilta.

Työryhmä valmistelee ohjeistusta mahdollisten liikkumisrajoitusten varalta


Arkkipiispa on 26.3. kutsunut työryhmän valmistelemaan ohjeistusta seurakuntien toiminnan tueksi mahdollisten liikkumisrajoitusten ajaksi Espoon, Helsingin ja Porvoon sekä Turun Arkkihiippakunnan alueilla. Arkkipiispa toivoo, että ryhmän valmistelema ohjeistus mahdollistaa seurakuntien toiminnan niin suuressa määrin kuin poikkeusolot sallivat ja että ryhmä varautuu ohjeistuksissa siihen, että rajoitukset leviävät muidenkin hiippakuntien alueille. 
Työryhmän ohjeistukset menevät hiippakuntien sovellettavaksi ja tulevat voimaan, jos liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön.

Ryhmään on kutsuttu

  • Piispan erityisavustaja Satu Huttunen, pj, Helsingin hiippalunta
  • Lakimiesasessori Lars-Eric Henricson, Porvoon hiippakunta
  • Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, Turun Arkkihiippakunta
  • Lakimiesasessori Aappo Laitinen, Espoon hiippakunta
  • Varavalmiuspäällikkö Kimmo Nieminen, Kirkkohallitus
     

Kaupungin katu, jossa ei ole ihmisiä.