Hyppää sisältöön

Koko yhteiskuntaa koskettava hoivakeskustelu

Vanhustenhoidon ongelmakohdat hoivapalveluja tarjoavissa yrityksissä ovat nousseet ajankohtaiseksi puheenaiheeksi tammikuussa 2019. Keskustelua käydään hoidon laadusta, laiminlyönneistä, kustannuksista ja henkilöstöresursseista.

Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihminen nähdään Jumalan luomana ja tämän kuvana. Jumalan kuvaan sisältyy käsitys ihmisen ehdottomasta arvosta ja ihmisestä moraalisena ja vastuullisena toimijana. 

Kirkon vanhustyön teesitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

1. VANHUKSEN ARVO: Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan uoma ja siksi arvokas. Ihmisen arvo ei perustu ikään eikä sosiaaliseen asemaan. Vanhusta kohdellaan ihmisarvoisesti kaikissa hänen elämänvaiheissaan.

2. HENGELLISET TARPEET:  Vanhuksella on oikeus hengelliseen hoitoon ja huolenpitoon sekä sanan ja sakramenttien osallisuuteen. Hengellisessä hoidossa häntä tuetaan löytämään armon ja sovituksen mahdollisuus

3. OMIEN VOIMAVAROJEN KÄYTTÖ: Vanhuksen elettyä elämää ja ainutlaatuisuutta kunnioitetaan. Hänelle tarjotaan mahdollisuuksia kulttuurisiin ja esteettisiin kokemuksiin. Hänellä on oikeus ainutlaatuisiin muistoihin ja perinteisiin.

4. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS: Vanhuksella on oikeus yksityisyyteen ja oikeus päättää häntä itseään koskevista asioista. Hänellä on myös oikeus saada tietoa päätöksen teon pohjaksi.

5. HUOLENPITO JA TURVALLISUUS: Vanhus saa yksilöllisten tarpeiden mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Vanhuksen toimintaympäristö on turvallinen ja esteetön.

6. YHTEISÖLLISYYS: Vanhuksella on oikeus yhteyden ja vuorovaikutuksen kokemiseen sekä lähimmäisenrakkauteen.

7. OIKEUS IHMISARVOISEEN KUOLEMAAN: Vanhuksella on oikeus keskinäiseen sovintoon ja eheytymiseen elämän kokemuksista. Elämän loppuvaiheessa on huolehdittava elämän laadusta. On huolehdittava siitä, ettei vanhuksen tarvitse kokea tarpeetonta kipua tai yksinäisyyttä.

Kirkon kannanottoja:

Arkkipiispa Tapio Luoma:

"Kysymys on enemmästä kuin pelkästä poliittisesta kiistelystä vaalien alla. Tämä on meidän yhteinen asiamme, joka on ratkaistava kestävällä tavalla."

"Oikeuden ihmisarvoiseen vanhuuteen, hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja osallisuuden tunteeseen tulee säilyä elämän loppuun asti. Mielestäni inhimillinen, säällinen yhteiskunta on sellainen, joka pitää huolen, että keinot siihen löytyvät. Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa verotus on toimiva keino varmistaa asianmukainen hoito."

6.2.2019 Arkkipiispa Luoma, Kirkko ja Kaupunki: Arkkipiispa Tapio Luoma vanhustenhoidon tilasta: ”Nyt on osuttu kipukohtaan yhteiskunnassa”Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oulun piispa Jukka Keskitalo:

"Suomalaisen yhteiskunnan sekä myös hoidon ja hoivan arvot ovat rakentuneet pitkälti kristillisen ihmiskäsityksen varaan. Ajatus jokaisen ihmisyksilön mittaamattoman suuresta arvosta on alun perin kristillisen uskon lahja länsimaiselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. "
29.1.2019 Piispa Keskitalo, Kalevan Kartalla-blogi: Ihmisen elämä ei ole myytävänäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Turun piispa Kaarlo Kalliala:

"On oikein hyvä, että asiasta keskustellaan nyt, vaikka tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta. Jos nyt on jo ongelmia, mihin joudumme kymmenen vuoden kuluttua?"
29.1.2019 Piispa Kalliala, Kirkko ja Kaupunki: Hoivakeskustelun lähtökohdaksi on otettava ihmisarvo, ei kustannuksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

29.1.2019 Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus, Maan suola: Sairas terveysbisnesLinkki avautuu uudessa välilehdessä

7/2016 Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen suuressa hoivakeskustelussa SuomiAreenalla: Ihmisiä ei saa erotella talouden ja aseman mukaan hoivapalveluissa.

2016: Kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta: Ei myytävänäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

2015: Kirkon vanhustyön strategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

2007 Kirkon sosiaalifoorumin kannanotto: Ihmisarvoinen vanhuusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

sairaalapappi vanhan miehen vuoteen äärellä.