Hyppää sisältöön

Efter UK

Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i Borgå stift och till Kyrkans central för det svenska arbetet, som också vidtar åtgärder för verkställandet av fattade beslut.

Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar UK:s beslut för det egna församlingsrådet eller kyrkorådet.