Hyppää sisältöön

UK 2021 "Förändring"

Följande Ungdomens Kyrkodagar går av stapeln 21-24.1.2021 på Lärkkulla i Karis. Välkommen med!

På den här sidan hittar du all information du behöver inför UK2021. Skrolla neråt för att kolla olika detaljer. En vecka innan UK pubiceras här också hela programmet och föredragningslista med alla motioner. Om du har något du undrar över kan du vända dig till ungdomsarbetsledaren i din församling eller Rebecka Stråhlman som ansvarar för UK. Klicka här för att läsa broschyren med förhandsinformation.

Välkomna på UK 2021!

UK är en stiftets viktiga plattformar. Här samlas unga människor som har fingret på tidens puls. På UK finns visionerna för dagens och morgondagens kyrka! Det blev jag övertygad om då jag lyssnade på plenumdiskussionerna på senaste UK. När jag kom hem tänkte jag att vår kyrka har en framtid så länge ungdomarna kommer med och engagerar sig. Du behövs alltså på UK!Biskop Bo-Göran Åstrand spelar Pictionary på flapboard på UK 2020.

Temat ”Förändring” tycker jag att spännande. Guds oändliga kärlek, kallelsen att finnas till för våra medmänniskor och ta väl hand om skapelsen förändras inte. Men vår kyrka är i ett läge då vi måste våga pröva på nya saker, hitta kreativa infallsvinklar och skapa nytt. Det betyder inte att allt gammalt är dåligt. Det som är bra behåller vi, men vi vågar modigt förändras. Då tror jag att vi tillsammans kan vara en kyrka i tiden som har ett trovärdigt budskap.

Därför uppmanar jag församlingarna att sända delegater till Ungdomens Kyrkodagar. Det är på plats som ungdomarnas röst hörs bäst. Så sänd unga människor för att deras och framtidens röst ska höras. Då blir UK 2021 fina dagar!

Bo-Göran Åstrad
biskop

Anmäl dig

Som ombud skall man vara under 30 år, konfirmerad och medlem i en församling i Borgå stift. Beroende på församlingens storlek kan församlingen utse max 12 ombud. Anmäl dig via din egen församling så snabbt som möjligt! Din hemförsamling står för din deltagaravgift (155 €) som också innefattar resorna till och från Lärkkulla med UK-bussen. Ombud som utsetts av församlingen har yttrande- och rösträtt vid plenum. Senast den 31.12.2020 ska församlingen skicka in sin gemensamma anmälning via elektronisk länk. Observera att det för dig som delegat betyder att du behöver anmäla ditt intresse till ungdomsarbetsledaren i god tid före 31.12! Kolla med din ungdomsarbetsledare när hen senast behöver din intresseanmälan. Kanske har din församlingen ett eget sista anmälningsdatum?

Påverka genom motioner och initiativ till diskussion

Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas på plenum på UK 2021. Skriv ner det ärende du vill att UK ska diskutera. Om du har ett konkret förslag på vad du vill förändra kallas ärendet motion. Om du bara vill att ett ämne skall diskuteras kallas ärendet initiativ till diskussion. Skriv ner din idé redan nu och skicka till Rebecka Stråhlman. Texten behöver inte vara perfekt och motionen eller initiativet inte till 100% genomtänkt. Huvudsaken är att du har en idé som du vill föra fram. Be din ungdomsarbetsledare om hjälp, en tidigare UK-delegat eller Rebecka på KCSA. Vi hoppas få motioner och initiativ till diskussion så fort som möjligt; ju tidigare vi får förslag desto bättre. Motioner och initiativ till diskussion skickas till rebecka.strahlman@evl.fi senast 31.12.2020. Om du undrar vad en motion eller ett initiativ är kan du klicka här för att se en förklaring. Du kan också läsa mera i UK:s stadgar genom att klicka här.

Klicka här för att bekanta dig med tidigare motioner, initiativ och beslut.