Kasteessa ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20)

Lähetyskäskyn mukaisesti kasteessa tullaan Kristuksen opetuslapseksi. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen, mikä merkitsee samalla kristillisen kirkon jäsenyyttä. Jumalan toiminta kasteessa tuo ihmiset kirkon yhteyteen ja tekee heistä Jumalan lapsia.

Pyhä Henki jatkaa kastetussa työtään ja herättää hänessä uutta uskoa ja rakkautta. Näin sekä kaste että usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän, kasteen merkitys ei poistu milloinkaan.

Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo kastekäskyssä: kastakaa ja opettakaa. Luterilaisessa kirkossa lapsi kastetaan useimmin jo ennen kuin hänelle annetaan kristillistä opetusta. Opetus on lapsen vanhempien ja kummien sekä koko seurakunnan tehtävä, sitten kun lapsi on vanhempi ja voi alkaa oppia Jumalasta.

Aikuisena kastetaan aiemmin kastamaton henkilö, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Jos joku siirtyy luterilaisen kirkon jäseneksi toisesta kirkosta, häntä ei kasteta uudelleen. Myös rippikoulun yhteydessä voi tulla kasteelle. Konfirmointi on mahdollinen vasta kasteen jälkeen.

Katso myös käytännön tietoa kasteesta.