Maapallo
Kuva: Pixhill.com

Stipendit ja opiskelu ulkomailla

Oletko kiinnostunut opiskelusta tai tutkimuksesta ulkomailla? Ovatko kansainväliset asiat lähellä sydäntäsi? Kirkon ulkoasiain osasto välittää stipendejä teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille, tutkijoille, eri kirkollisten alojen toimijoille sekä kirkon henkilöstölle.

Opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden mm. ekumeenisen tietämyksen laajentamiseen, teologisen tutkimuksen edistämiseen sekä kielitaidon parantamiseen. Ulkoasiain osasto myöntää lisäksi harkinnanvaraisia matka-avustuksia kursseihin ja seminaareihin, joilla on ekumeenista sisältöä.

Information på svenska: evl.fi/stipendier

Stipendi-info pähkinänkuoressa

Stipendiohjelmia on tarjolla seuraavissa maissa:

Lisäksi on säännöllisesti hakuja mm. lyhyemmille kursseille ja kansainvälisten kokousten stuerteiksi. Ajantasainen tieto haettavista stipendeistä löytyy tältä sivulta.

Stuerttihaku Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokoukseen Geneveen 12.-25.3.2020

Stuerttiohjelma tarjoaa eri kirkkojen nuorille mahdollisuuden kansainvälisyyteen, käytännön ekumeniaan, uuden oppimiseen ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen! Stuerttiohjelmaan kuuluu ekumenian kurssiosuus ja sen jälkeen varsinainen työ keskuskomitean kokouksessa stuerttina. Stuertit toimivat erilaisissa avustavissa tehtävissä kokouksen aikana. Stuerttien tarve on ajalla 12.-25.3.2020 (sisältäen matkustuspäivät). Lisätietoja stuerttiohjelmasta

Stuerttina toimineen suomalaisnuoren palaute:
”Stuerttikokemus oli erittäin antoisa. Hitsauduimme tiiviiksi ryhmäksi ja opimme paljon kokouksessa käsitellyistä aiheista ja KMN:n työstä.
Moni meistä stuerteista piti tärkeänä kokemusta kuulumisesta globaaliin kristittyjen yhteisöön, joka toimii oikeudenmukaisen maailman puolesta.”

Työkielenä on englanti ja hakijoiden tulee olla 18-30-vuotiaita. Stuerttitehtävissä tarvitaan hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta, koska työpäivät voivat venyä pitkiksi. KMN tekee stuerttivalinnat ja Kirkon ulkoasiain osasto myöntää Suomen ev.-lut. kirkon stuertille matkastipendin. Oman kirkon suosituskirjeen saa ulkoasiain osastolta, joka järjestää myös ekumeenisen organisaation suosituksen Suomen Ekumeeniselta Neuvostolta.

Lähetä seuraavat hakuasiakirjat asiantuntija Ari Ojellille viim. 20.11.2019 mennessä:

-KMN:n sivuilta löytyvä hakemuslomake täytettynä
-CV
-kopio passin tietosivusta

Kansainvälinen ekumeeninen BE1 (BeOne)-kurssi 16.-19.1.2020, Kööpenhamina

Kansainvälinen ekumeeninen BE1 (BeOne)-kurssi järjestetään ekumeenisella rukousviikolla 16.-19.1.2020 Kööpenhaminassa. BE1-kurssi on tarkoitettu eri kirkkojen nuorille aikuisille (18+). Kurssin järjestävät European Fellowship, Euroopan kirkkojen konferenssi, FDF ja Danish Youth Council.

BE1-kurssin tavoitteena on:

-antaa tietoa ekumeniasta paikallisessa, kansallisessa ja Euroopan kontekstissa
-antaa välineitä ymmärtää eri kirkkojen traditioita ja jumalanpalveluselämää
-rohkaista osallistumaan ekumeeniseen toimintaan oman kirkon kautta
-syventää ymmärrystä omasta kristillisestä identiteetistä. Uusia ystäviä ja Kööpenhaminaan tutustumista unohtamatta!

Ulkoasiain osasto myöntää kahdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle kurssimaksun ja -matkat kattavan stipendin. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi sekä miksi haet kurssille asiantuntija Ari Ojellille: ari.ojell(at)evl.fi. Haku päättyy 1.12.2019.

Strasbourgin ekumeeninen instituutti, Ranska (LML)

Luterilaisen maailmanliiton alainen Strasbourgin ekumeeninen instituutti järjestää vuosittain viikon mittaisen ekumeenisen kesäseminaarin. Vuoden 2019 seminaari järjestettiin 3.-10.7.2019 teemalla "Doctrines divides - Spirituality unites?". Ulkoasiain osasto myöntää kesäseminaariin vuosittain 1-2 stipendiä, joka kattaa osallistumismaksun ja matkakulut.

Haku vuoden 2020 kesäseminaariin alkaa alkuvuodesta.

Koulutuskeskus Josefstal, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa Etelä-Saksassa järjestetään vuosittain alkukesällä ekumeeninen opintokurssi. Seuraava kurssi järjestetään 11.-20.5.2020. Lisätietoja ensi vuoden kurssista.

Aiempien vuosien osallistujien palautetta:

  • ”Kurssin ohjelma oli hyvin rakennettu, mietitty ja sujuva”
  • ”Kurssin ehdoton vahvuus on eri kirkkojen edustajien kohtaamisessa.”
  • "Tiivis kurssiyhteisö teki mahdolliseksi avoimen keskustelun kurssin aiheista"
  • "Suomalaisten kannattaa ehdottomasti osallistua tälle hyvin järjestetylle ekumeeniselle opintokurssille jatkossakin. Osallistujien ei tarvitse osata ollenkaan saksaa, sillä kurssilla on järjestetty erinomainen simultaanitulkkaus kuulokkeisiin saksasta englantiin ja englannista saksaan.”

Raportti vuoden 2019 opintokurssilta

EKD:n stipendi, Saksa

EKD:lta on mahdollista hakea stipendiä opiskeluun tai tutkimukseen Saksassa. Stipendi edellyttää ulkoasiain osaston puoltoa. Stipendikauden pituus voi vaihdella ja se on tarkoitettu opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös ammatillisia opintoja suorittaville. Hakija itse hoitaa yhteydet kouluttavaan oppilaitokseen Saksassa.

Stipendiä tulee anoa toivottua stipendijaksoa edeltävän vuoden syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet asiantuntija Ari Ojellilta.

Bossey'n ekumeeninen instituutti, Sveitsi (KMN)

Kirkkojen maailmanneuvoston alainen Bosseyn ekumeeninen instituutti Geneven lähellä Sveitsissä järjestää erilaisia ekumeenisia kursseja paitsi teologeille, kirkkojen työntekijöille ja kirkollisen alan opiskelijoille myös aktiivisille maallikoille. Tarjolla on muutamia päiviä tai viikkoja kestäviä ajankohtaisia temaattisia lyhytkursseja sekä pidempiä, maksimissaan koko lukuvuoden kestäviä tutkintokursseja.

Teologisten asiain yksikkö myöntää pitkäkestoiselle tutkintokurssille Bossey'in hyväksytylle henkilölle osastipendin kurssimaksusta sekä matkakulut kattavan stipendin. Yleisedellytyksenä on suoritettu TK- tai muu vastaava tutkinto, kiinnostus ekumeenisten kysymysten opiskeluun sekä halu valmentautua ekumeeniseen työhön. Hakuaika seuraavan lukuvuoden tutkintokursseille päättyy vuosittain marraskuun lopussa. Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2020-21.

Lyhytkursseille on mahdollista hakea matka- ja osallistumiskulut kattavaa stipendiä. Useimmat kursseista on suunnattu erityisesti kirkon palveluksessa jo toimiville henkilöille ja niveltyvät näin erinomaisesti osaksi seurakuntien ja hiippakuntien henkilöstökoulutusta ekumeenisissa kysymyksissä. Samalla kurssit soveltuvat hyvin ekumeenisiin kysymyksiin erikoistuville teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille ja tutkijoille.

Lue aiempien osallistujien kokemuksia kesäkurssista!

Budapestin luterilainen teologinen yliopisto, Unkari

Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yksi stipendipaikka suomalaiselle teologian opiskelijalle 1-2 lukukaudeksi tai lyhyemmäksikin ajaksi sopimuksen mukaan. Stipendi kattaa opinnot ja täysihoidon yliopiston asuntolassa. Teologisten asiain yksikkö myöntää stipendiaatille matkakulut kattavan avustuksen. Toivottavana edellytyksenä stipendin saamiselle on unkarin kielen alkeiden taito ja vähintään teologian kandidaatin tutkinto. Stipendi sopii myös vastavalmistuneelle.

Lukuvuosi 2018-2019 stipendiaattina Unkarissa

Hakemukset toimitetaan teologisten asiain yksikköön viimeistään puoli vuotta ennen suunniteltua stipendikauden alkua.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syy hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
  2. Selvitys teologian (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta) sekä unkarin kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään pääaineen professorilta, toinen kirkolliseslta yhteistyötaholta, esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Budapestissa on mahdollista toteuttaa myös opinnäyte- ja lopputyöhön tai soveltaviin opintoihin liittyviä n. 1-3kk mittaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuja. Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi

Yhdistynyt luterilainen seminaari Gettysburgissa, USA

Yhdistyneessä luterilaisessa seminaarissa Gettysburgissa on tarjolla vuosittain yksi koko lukuvuoden tai -kauden mittainen stipendi, joka kattaa asumis- ja opiskelukustannukset. Stipendi sopii hyvin jo muutaman vuoden opiskelleelle teologille sekä myös jatko-opiskelijalle. Teologisten asiain yksikkö myöntää valitulle stipendiaatille edestakaiset matkakulut kattavan avustuksen.

Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2020-2021. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, olethan yhteydessä asiantuntija Ari Ojelliin.

Englanninkieliset hakemuspaperit:

1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
2. Selvitys opinnoista (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta).
3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään mielellään pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Pietarin teologinen akatemia, Venäjä

Pietarin ortodoksinen teologinen akatemia ja teologisten asiain yksikkö myöntävät stipendin lukukauden tai -vuoden mittaisiin sisältöopintoihin sekä venäjän kielen intensiivikursseihin akatemiassa. Stipendi sopii ennen kaikkea opintojensa loppuvaiheessa oleville teologian opiskelijoille sekä vastavalmistuneille, tai jo työelämään sijoittuneille teologeille. Myös muiden kirkon työntekijöiden on mahdollista hakea stipendiä kieliopintoihin akatemian kurssilla.

Kielikurssille hyväksymisen edellytyksenä ovat kurssia edeltävät venäjän kielen opinnot ja kielen perusteiden hallinta, tai muulla tavalla hankittu venäjän kielen perustaito. Lisäksi tarvitaan suunnitelma hankitun kielitaidon soveltamisesta kirkollisessa työssä tai teologisissa opinnoissa/tutkimuksessa.

Stipendi kattaa matka- ja viisumikustannukset sekä opinnot ja täysihoidon akatemian asuntolassa stipendijakson aikana. Haku on jatkuva. Yhteydenottoja teologisten asiain yksikköön toivotaan vähintään puoli vuotta ennen opintojen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen kokemus.
  2. Selvitys teologian opinnoista sekä venäjän kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta. 

Luterilaisen maailmanliiton stipendit

Luterilaisen maailmanliiton stipendiohjelmaa (International Scholarship Program) on uudistettu. Se on nykyiseltä nimeltään Henkilöstöresurssien kehittämisen ohjelma (Human Resources Development Program) ja sen muodollisena hakijana toimii LML:n jäsenkirkko. Tuen saamiseksi edellytetään, että kirkon suositteleman henkilön projekti liittyy kiinteästi kirkon strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen kirkollisessa työssä tai koulutuksessa. Lisätietoja stipendiohjelmasta. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ole yhteydessä Ari Ojelliin.

Tiedustelut Teologisten asiain yksiköstä:

asiantuntija, teologia ja ekumenia Ari Ojell
kirjeenvaihtaja-sihteeri Johanna Laine