Nuorisotyönohjaaja organisoi ja kehittää toimintaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa

Joukko kesävaatteisiin pukeutuneita riparilaisia osallistuu yhteisleikkiin ulkona.

Nuorisotyönohjaaja toimii yhdessä kouluikäisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä nuorten aikuisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan tehtävänä on mahdollistaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen sekä koordinoida sitä.

Kohtaaminen, erilaisten ryhmien ohjaaminen, läsnäolo lasten ja nuorten arjen tilanteissa sekä heidän yhteisöissään on työn ydintä. Myös retket ja leirit ovat osa työtä. Työhön kuuluu myös nuorisotyössä toimivien seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten perehdyttäminen, koulutus ja ohjaaminen.

Nuorisotyönohjaaja toimii yhteistyössä kuntien nuorisotyön, koulujen ja oppilaitosten sekä paikallisten nuorisotyön järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Työssä tarvitaan kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntemusta.

Koulutus

Nuorisotyönohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla 210 opintopisteen laajuinen

  • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja tai socionom (YH), ungdomsarbetsledare

tai

  • humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyönohjaaja.

Näihin tutkintoihin tulee sisältyä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen ja  nuorisotyöhön liittyviä opintoja kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 124 (Sakasti-palvelussa) mukaisesti.

Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Centria-ammattikorkeakoulussa ja Yrkeshögskolan Noviassa (lisätiedot ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla).