Kirkko työllistää monien alojen ammattilaisia

Kaksi kirkontyöntekijää tarkastaa seurakunnan asiakirjaa kumartuneena pöydän ääreen.

Toimenkuvien kirjo on laaja hallinnon ja talouden hoidosta aina viestinnän, tietotekniikan, kiinteistönhoidon ja hautausmaiden ylläpidon tehtäviin. Näihin tehtäviin hakeudutaan samalla koulutuksella kuin vastaaviin tehtäviin muillakin sektoreilla.

Kirkon tehtävissä toimii mm. kauppa- ja hallintotieteiden maistereita, tradenomeja, datanomeja, merkonomeja, rakennusinsinöörejä ja hortonomeja. Etenkin suurimmissa seurakunnissa ja kirkon keskushallinnon tehtävissä toimii myös juristeja.

Viestinnän työtehtäviin kuuluu mm. media- ja verkkoviestintää sekä lehtien ja julkaisujen toimittamista. Viestinnän tehtäviin hakeudutaan journalismin, viestinnän, teologian, yhteiskunnallisten tai humanististen opintojen jälkeen.

Koulutus

Kelpoisuus kirkon muihin kuin hengellisen työn tehtäviin määräytyy tehtävän sisällön perusteella. Näissä tehtävissä ei edellytetä teologisia ja kirkon työhön liittyviä opintoja, mutta kirkon ja seurakuntatyön tuntemus voidaan usein katsoa eduksi työhön valittaessa.