Diakonit ja diakonissat ihmisten keskellä

Diakonit ja diakonissat tekevät ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä erilaisissa yhteisöissä. He auttavat ja tukevat yksilöä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa sekä edistävät heidän omatoimista selviytymistään.

Työssä nousevat esiin myös ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät aineelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Työ tarkoittaa äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista.

Diakonit ja diakonissat työskentelevät yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa.

Diakonian viranhaltijana voi toimia henkilö, joka on koulutukseltaan diakoni tai diakonissa. Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä diakoniatyön asiantuntemusta. Diakonilla on koulutuksensa pohjalta sosiaalialan erityisosaaminen, ja diakonissalla erityisosaaminen on ihmisten kokonaisvaltainen terveyden edistäminen.

Koulutus

Diakonian virkaan valmistutaan suorittamalla

  • 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), diakoni tai socionom (YH), diakon

tai

  • 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), diakonissa.

Näihin tutkintoihin tulee sisältyä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakonian alan opintoja kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 124 (Sakasti-palvelussa) mukaisesti.

Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa (diakoni ja diakonissa),  ja Yrkeshögskolan Noviassa (diakon) (lisätiedot ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla).

YouTube-video