Nuoria kesäleirillä

Kirkon jäsenyys

Vuoden 2017 lopussa 71 % suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on kuitenkin viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen. 

Toisaalta kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja myös kirkon jäseneksi liitytään tasaiseen tahtiin. Vuonna 2017 kirkkoon liittyi lähes 16 500 suomalaista. Kirkon tekemää työtä arvostetaan, ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon.

Kasteessa kirkon jäsenyyden vuonna 2017 sai 33 748 alle 1-vuotiaasta.

Jos mietit kirkkoon liittymistä, saat lisätietoa liitykirkkoon.fi.