Kirkko on suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 400 seurakuntaa (1.1.2017), joissa työskentelee yhteensä noin 19 800 työntekijää. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää mm. hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2016 koko kirkossa työskenteli 2095 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2016 miehiä oli 54,4 % ja naisia 45,6 %. Kirkkoherroina naisia työskenteli 17 %. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 70,5 % ja miehiä 29,5 %.

Kirkon työntekijöiden keski-ikä on korkea. Vakituisessa työsuhteessa olevien keski-ikä on 50 vuotta. Koko haenkilöstön keski-ikä on 45. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 55–59-vuotiaat.

Vuonna 2015 kirkon henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Pastoreista 44 % oli naisia.

Suomen luterilainen kirkko näkyy myös rajojemme ulkopuolella

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään kaikkiaan 37 maassa. Ulkomailla asuva tai matkaava suomalainen saa seurakunnan palveluja omalla äidinkielellään.

Suomalaistaustaisia on maailmalla n. 1,6 miljoonaa. Suomalaisia turisteja puolestaan matkustaa vuosittain maailmalla 3.3 miljoonaa.
Heitä palvelee ulkomailla 140 kirkon työntekijää.