Hyppää sisältöön

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kappeliseurakunnat

Jokaisella seurakunnalla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. Seurakuntajako noudattelee pääsääntöisesti maantieteellistä kuntajakoa.

Saman kunnan alueella voi toimia suomen- ja ruotsinkielinen seurakunta. Seurakuntien määrä vähenee kunta- ja seurakuntaliitosten myötä.

Suurissa kaupungeissa on yleensä useita seurakuntia, jotka muodostavat yhdessä seurakuntayhtymän. Yhtymän voivat muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevat seurakunnat. Yhtymässä talous- ja henkilöstöhallinto sekä mahdollisesti muita tehtäviä hoidetaan keskitetysti.

Kappeliseurakunnat ovat seurakuntien alueellisia jumalanpalvelusyhteisöjä, joilla on oma pappi sekä käytössään kirkko, kappeli tai muu oma toimitila. Uusia kappeliseurakuntia muodostuu tavallisesti seurakuntien yhdistymisten myötä.