Hyppää sisältöön

Kirkko tukee maanpuolustustyötä

Kirkko tukee puolustusvoimissa palvelevia henkisesti ja hengellisesti. Kirkon näkemyksen mukaan puolustusvoimilla on tärkeä rooli rauhan ja Suomen itsenäisyyden turvaajana.

Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sotilaspapit tekevät työtä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten sekä kansainvälisissä tehtävissä olevien sotilaiden parissa.

Sotilaspapit 

  • toimittavat sotilasyhteisön jumalanpalvelukset sekä antavat kirkollista opetusta ja sielunhoitoa
  • tarjoavat mahdollisuuden rippikoulun käymiseen asepalveluksen aikana
  • tukevat puolustusvoimien henkilöstön perheitä muun muassa kirkollisilla toimituksilla esimerkiksi vihkimisiä ja kasteita.

Sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä. Valtio maksaa heidän palkkansa. Kirkon työtä puolustusvoimissa johtaa kenraalikuntaan kuuluva kenttäpiispa.

Sotilaspappien lisäksi kirkollista työtä puolustusvoimissa tekevät varusmiespalvelusta suorittavat papit, teologian ylioppilaat, diakonit ja nuorisotyönohjaajat.

Lue lisää: Kirkko siviilipalveluspaikkana

Puolustusvoimien edustaja pitää puhetta ulkoilmatilaisuudessa.