Hyppää sisältöön

Ungdomsarbetsledare

En ungdomsarbetsledare är en person som avlagt en av biskopsmötet godkänd examen som ungdomsarbetsledare, socionom eller samfundspedagog. Socionom- och samfundspedagogexamen innehåller studier i kyrkliga ämnen.

Ungdomsarbetsledarna hör till de arbetstagare som utför andligt arbete iförsamlingarna. Avsikten med arbetet är att hjälpa de unga att omfatta den kristnatron som grunden för deras liv och främja deras tillväxt som kristna i samhället.

Det finns ca 1400 ungdomsarbetsledare inom kyrkans ungdomsarbete.

Ungdomsarbetsledare utbildas vid Diakoniyrkeshögskolans enheter i Helsingfors, Träskända, Grankulla och Pieksämäki samt vid Raudaskylä enhet vid Mellersta Österbottens Yrkeshögskola. Svenskspråkig utbildning till ungdomsarbetsledare ger Yrkeshögskolan Novias enhet i Åbo.