Hyppää sisältöön

Soteriologi

Soteriologi är det område inom teologin som behandlar människans frälsning ochsyndens rättfärdiggörelse. Inom teologin är soteriologin nära anknuten tillkristologin. Som teologiskt läroämne hör soteriologin till dogmatikens område.