Hyppää sisältöön

Prästval

Församlingens kyrkoherde väljs genom allmänt prästval. Prästvalet är direkt och hemligt. Till tjänsten väljs den präst som fått mest röster av de sökande till tjänsten som domkapitlet ställt upp i valförslag.

Församlingen kan dock välja också en annan sökande till kyrkoherde som s.k. extra valkandidat, om domkapitlet har konstaterat denna vara behörig. Stadgar om detta finns i valordningen för kyrkan. För att kunna bli vald som extra valkandidat måste den sökande få den röstandel som föreskrivs i kyrkolagen.

Val av kaplan sker i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet på basen av utlåtande av domkapitlet.