Prästval

Församlingens kyrkoherde väljs genom allmänt prästval. Prästvalet är direkt och hemligt. Till tjänsten väljs den präst som fått mest röster av de sökande till tjänsten som domkapitlet ställt upp i valförslag.

Församlingen kan dock välja också en annan sökande till kyrkoherde som s.k. extra valkandidat, om domkapitlet har konstaterat denna vara behörig. Stadgar om detta finns i valordningen för kyrkan. För att kunna bli vald som extra valkandidat måste den sökande få den röstandel som föreskrivs i kyrkolagen.

Val av kaplan sker i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet på basen av utlåtande av domkapitlet.