Liturg

Liturg är den präst som leder gudstjänsten, särskilt högmässan. Vanligen predikar liturgen också. Då liturgen leder högmässan är denna, förutom i alba och stola, också iklädd mässhake.