Existentiell

Existentiell betyder något som djupt berör eller har stor betydelse för människans person och hela existens. Till exempel kan det vara existentiellt betydelsefullt för en människa att delta i mässan, eller någon bibeltext kan tala till hennes existens.