Hyppää sisältöön

Ecklesiastikråd

Ecklesiastikråd är en ledande tjänsteman vid kyrkostyrelsens ämbetsverk. Det finns sex ecklesiastikråd: det ecklesiastikråd som verkar som kanslichef samt de ecklesiastikråd som verkar som chefer för förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamhetsavdelningen samt kyrkans utrikesavdelning.

Ecklesiastikråden väljs av kyrkomötet. De har rätt att närvara vid kyrkomötets plenum och delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet.