Hyppää sisältöön

Ärkebiskop

Ärkebiskopen är biskop över ett betydande område eller i vissa fall den ledande biskopen i en kyrka. (grek. arkheipiskopos). Av de lutherska kyrkorna är det bara kyrkorna i Finland, Sverige, Estland och Lettland som har ärkebiskopar. Biskopen i Åbo fick status som ärkebiskop år 1817.

Till ansvarsområdena för ärkebiskopen i Åbo ärkestift hör Åbo domprosteri och Nådendals prosteri, sammanlagt 20 församlingar. Ärkebiskopen är också ordförande för kyrkans gemensamma organ, såsom kyrkomötet, biskopsmötet ochkyrkostyrelsen samt ordförande för Kyrkans utrikesråd.

Ärkebiskopen är inte chef för de andra biskoparna utan han är den främste bland likar i biskopskollegiet (lat. primus inter pares).