Hyppää sisältöön
Många gravljus och änglar på en olycksplats.

Olyckor och katastrofer

En olycka kan drabba oss när som helst. När olyckan är framme kan församlingen erbjuda stöd.

När olyckan är framme är situationen som är kaotisk, vilket gör den svårhanterlig. Församlingsanställda har kunskap och kan stöda andligt och psykiskt när du drabbas av en olycka. De kan också förmedla kontaktuppgifter till andra aktörer på orten som kan stöda i situationen. 

När det sker en katastrof i samhället ska vi följa den information som ges av myndigheterna.

Krisgrupper

I många församlingar finns krisgrupper som hjälper med andligt och psykosocialt stöd när en olycka inträffat.

Det finns också så kallade SiK-grupper, Kyrkans stöd i kris, som består av församlingsanställda som är beredda att rycka ut när en storolycka skett och finnas till för både de drabbade och deras anhöriga och andra som berörs av olyckan.