Hyppää sisältöön

Många sätt att ta kontakt 

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

På pastorskansliet kan de berätta vem som ansvarar för en viss verksamhet på orten. Du kan också följa med i den lokala pressen eller sociala medier, där berättar församlingarna ofta om vad som är på gång. 

Vill du att någon kommer hem till dig på besök?

Ta frimodigt kontakt med en diakoniarbetare eller med en präst. Känner du inte någon som du direkt kan ta kontakt med kan du ringa pastorsexpeditionen, de hjälper dig vidare. Du kan ringa till en präst eller diakoniarbetare också utanför arbetstid, hen svarar om möjligt. 

Besök på sjukhus och vårdinrättningar

Om du är på sjukhus eller någon anstalt så kan du också be församlingsanställda komma dit. På sjukhus finns det också sjukhuspräster som besöker den som är intagen. Församlingsanställda och sjukhusprästerna finns till för såväl patienter som för de anhöriga.

I samband med besök kan man fira en andakt och be. En präst kan också ge dig nattvarden hemma. 

Vill du ha en vän från väntjänsten?

Ta kontakt med en diakoniarbetare. Diakoniarbetare finns i nästan alla församlingar; finns det ingen är det prästen som du ska vända dig till.

Också andra organisationer har väntjänst. I Helsingfors fungerar HelsingforsMission och på många orter förmedlar Röda Korset vänner via den egna väntjänsten. Länkar till dessa hittar du här på sidan.

Kyrkans samtalstjänst – det hjälper att någon lyssnar

Den som lyssnar på dig är antingen en anställd i kyrkan eller en frivillig som har fått utbildning för uppgiften. Kyrkans samtalstjänst betjänar dig via fyra olika kanaler: telefonjour, chattjour, nätjour och brevjour. De centrala principerna för alla tjänster är förtrolighet, anonymitet och tystnadsplikt.
Du kan ringa varje dag mellan 20-23, telefonnumret är 0400 22 11 90.