Hyppää sisältöön
Man som slocknat över att bord för att han druckit alkohol
Foto: Pixabay

Rusmedelsberoende

Den som är beroende av droger eller har en närstående med missbruksproblem kan söka hjälp i församlingens diakoni. Där är de beredda att stöda och kan stöda dig. De vet också om lokala AA-grupper. 

Vissa som lider av missbrukar pratar om det och erkänner missbruket. En del försöker dölja dem. För dem som erkänner problemen berättar diakoniarbetaren om olika vårdalternativ, och informerar om stödgrupper och annat. I samtal med dem som förnekar sitt missbruk kan diakoniarbetaren kanske få dem att se på sig själva på ett nytt sätt.

I båda fallen kan klienten få hjälp med att komma vidare i processen att bli fri från missbruket. Klienten kan vid behov bli hänvisad till vård och få hjälp i kontakten med olika myndigheter. Församlingen samarbetar med social- och hälsovården.

I själavården kan församlingsarbetaren hjälpa missbrukaren att strukturera sitt liv, sina mänskliga relationer och relationen till Gud. Alla anställda i församlingen har tystnadsplikt. Du kan också kontakta kyrkans samtalstjänst.

Vi erbjuder inte rehabiliteringstjänster. Men diakonin ska hjälpa klienten att få de förmåner samhället erbjuder. Det finns kristna organisationer (Blåbandsförbundet) som utför rehabiliterande drogarbete. KRAN r.f. är samarbetsorganet för arbetet på svenska.

Kyrkan och rusmedlen

Kyrkan förbjuder inte ett kontrollerat alkoholbruk, men tar skarpt avstånd från dryckenskap. I församlingsgemenskapen med Gud och mänskor erbjuds möjlighet till ett liv utan droger.

Gud vill ha gemenskap med oss, och att vi ska ta hand om varandra och särskilt samhällets utsatta. Hit hör missbrukarna. Den kristna församlingen är en plats för gemenskap och delaktighet.

Missbruk hör i hop med fattigdom, mental ohälsa, våld och social utslagning. Vi vill förebygga marginalisering och hjälpa dem som redan är marginaliserade.