Sielunhoidon aikakauskirja verkossa jatkaa aikaisemmin ilmestyneen Sielunhoidon Aikakauskirjan perinnettä. Sielunhoidon aikakauskirja sisältää erilaisia artikkeileita koskien kirkon piirissä tehtävää sielunhoitotyötä. Artikkeleissa avataan sielunhoidollisia kohtaamisia ja vuorovaikutusta, ihmisen mielesssä tapahtuvia psyykkisiä prosesseja. Kirjoituksissa pohditaan ammatillisuutta, työn tekemistä  ja erilaisia kokemuksia sielunhoidosta.

Kirjoittajat ovat sielunhoitotyön ja ihmissuhdetyön ammattilaisia.

Sielunhoito on alati muuttuvaa ja dynaamista pyrkien ihmisen syvempään ymmärtämiseen.
-Virpi Sipola