Kyrkostyrelsen sammanställer årligen statistik om församlingarnas befolkningsunderlag, verksamhet och ekonomi. Kyrkans avtaldelegations kontor samlar in statistik om kyrkans löner och personal.

Statistikuppgifter från flera år ingår bl.a. i kyrkans fyraårsberättelser. Statistikpublikationer kan fås via kyrkostyrelsens publikations- och AV-försäljning.

Tillbaka till toppen