Tillbaka till ordlistans förstasida

Missionsorganisationerna

Missionsarbetet inom evangelisklutherska kyrkan i Finland är organiserat via kyrkans missionsorganisationer. Intresset för missionsarbetet ökade i Finland vid mitten av 1800-talet. Missionsivern ledde till att man 1859 grundade Finska Missionssällskapet. Den är fortfarande den största av kyrkans missionsorganisationer.

Kyrkans missionsorganisationer är:

  • Finska Missionssällskapet
  • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Lutherska Evangelieföreningen i Finland)
  • Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland
  • Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähtetys (Folkmissionen)
  • Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä – Såning smannen
  • Finska Bibelsällskapet
  • Sanansaattajat.

År 2003 hade missionsorganisationerna sammanlagt 445 missionsarbetare i över 30 länder i alla världsdelar. Flest missionärer fanns i Asien. Församlingarnas understöd till missionsarbetet var ca 35 milj. €. Församlingarna hade ca 2000 missionsavtal med kyrkans missionsorganisationer. Via dem stöddes antingen finska avtalsmissionärer eller samarbetskyrkornas arbete.

Kyrkans missionscentral, som 1975 grundades vid Kyrkostyrelsen, både koordinerar missionsorganisationernas samarbete och ombesörjer att den lutherska kyrkans missionsarbete utvecklas. Byrån har också hand om den gemensammafostran, utbildningen och informationen som rör missionsarbetet. Den ger ut tidningen Kirkomme lähetys – Vår kyrkas mission som utkommer två gånger per år samt den årligt utkommande Lähetysteologista Aikakauskirjaa.

Tillbaka till toppen