Propriummusiikki

Propriummusiikilla tarkoitetaan jumalanpalveluksen musiikkia, joka vaihtuu kirkkovuoden ajankohdan mukaan.