Kirkollinen lehdistö

Suomessa on väkilukuun nähden paljon kirkollisia lehtiä. Säännöllisesti ilmestyviä lehtiä, joiden tausta on kirkollinen, on yli 200. Näistä yli puolet on seurakuntien julkaisemia. Kirkollisten lehtien yhteenlaskettu levikki seurakuntalehdet poisluettuna oli vuonna 2003 noin 650 000 kappaletta. Tärkeimpien lehtien levikkitiedot löytyvät Kirkon nelivuotiskertomuksesta ja yhteystiedot Kirkon kalenterista.

Viikkosanomalehdet

Vuonna 1905 perustettu Kotimaa ilmestyy nykyisin kerran viikossa viikkosanomalehtenä. Muita valtakunnallisia kirkollisia viikkosanomalehtiä ovat muun muassa Kansan Raamattuseuran julkaisema Sana, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Sanansaattaja, vanhoillislestadiolaisten (SRK) Päivämies ja Kansanlähetyksen Uusi tie.

Pääasiassa seurakuntien tilauksina leviävät helsinkiläiset Kirkko ja kaupunki ja Kyrkpressen sekä oululainen Rauhan tervehdys. Kyrkpressen kattaa lähes kaikki Porvoon hiippakunnan ruotsinkieliset seurakunnat.

Aikakauslehdet

Aikakauslehtimuotoisia kirkollisia lehtiä ovat muun muassa Suomen Lähetysseuran julkaisema Suomen Lähetyssanomat, Suomen Raamattuopiston Elämään, Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan julkaisema Askel ja Herättäjä-Yhdistyksen Hengellinen Kuukauslehti. Laajalevikkinen on myös Kirkon Ulkomaanavun Tule ja auta -lehti.

Kirkollisista lasten- ja nuortenlehdistä suurimmat ovat Lasten Pyhäkoululehti (Suomen Pyhäkouluyhdistys), JiiPee (PTK – Poikien ja Tyttöjen keskus), Vinkki (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Lastenmaa (Kustannus-osakeyhtiö Kotimaa).

Kirkon työalojen ammattilehtiä ovat muun muassa Pyhäkoululehti, Diakonia ja Kirkkomusiikki. Ammattijärjestöjen lehtiä ovat esimerkiksi Crux, jota julkaisee Pappisliitto ja Diakoniatyöntekijöiden liitto sekä SVTL-uutiset (Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain liitto). Teologisista lehdistä tunnetuin on Teologinen Aikakauskirja. Monet hiippakunnat julkaisevat omaa hiippakuntalehteään.

Useat kirkolliset lehdet ilmestyvät osittain tai kokonaan internetversiona.