Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Jari Jolkkonen: Vi måste bygga ett Finland där alla områden utvecklas jämlikt

Publicerad 30.08.2016

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Joensuu på tisdagen lyfte biskop Jari Jolkkonen upp de utmaningar regionen står inför.

Jolkkonen konstaterade att trots att finländarna i öst är ett förnöjsamt folk är det ur individernas synvinkel viktigt för dem att också staten bär sitt ansvar för att utveckla såväl östra som norra Finland.

Biskop Jolkkonen betonade bland annat vikten av fortsatt goda kommunikationer till regionen och utbildning för att både näringslivet och familjerna ska kunna överleva och blomstra.
– Vi måste bygga ett sådant Finland där man uppskattar lokala kulturer och där alla områden utvecklas jämlikt.

Biskop Jolkkonen kom också in på reformationens märkesår och den lutherska förståelsen av begreppet nåd. År 2017 har det gått 500 år sedan reformationen och märkesåret sammanfaller med Finlands hundraårsjubileum.

– Det är viktigt att säga att märkesåret ger oss och alla finländare en utmärkt möjlighet att återvända till våra andliga rötter och tänka igenom den lutherska reformationens betydelse, sade Jolkkonen.

– Den lutherska reformationen satte tron på den treeniga Guden i centrum för allt tänkande och liv. Den här tron gav mod att följa Kristus, visa barmhärtighet, kämpa mot den synd som finns inom oss själva och bygga ett gott samhälle. Alltså organiserade lutheranerna diakonin och tog hand om fattiga och sjuka. Man grundade skolor för barnen och utvecklade universiteten.

Jolkkonen påminde om att också idag värderar lutherdomen diakoni, fostran och vetenskap.

Biskop Jari Jolkkonens tal finns i sin helhet (på finska) på Kuopio stifts webbplats.

Ekumenik och kyrkans äktenskapssyn på agendan

Under det två dagar långa mötet i Joensuu kommer biskoparna att ta ställning till en utökad ekumenik i nattvardsfirandet och andra kyrkors prästers möjlighet att predika i lutherska kyrkan. I båda fallen krävs en ändring i kyrkoordningen.

På agendan finns en redogörelse om kyrkans ikraftvarande äktenskapssyn. Kyrkomötet begärde i november 2015 en redogörelse som har beretts av biskopsmötets arbetsgrupp. I redogörelsen granskas den kristna uppfattningen av alla människors lika värde, den lutherska äktenskapsynen och vad prästernas skyldigheter och rättigheter är då den nya äktenskapslagen träder i kraft i mars 2017.

Biskoparna ska dessutom ge utlåtande till kyrkostyrelsen om en helhetsreform av kyrkolagen.

Biskopsmötets presskonferens hålls onsdag 31.8 klockan 14 i Joensuu församlingscenter (Kirkkokatu 28, stora salen). I presskonferensen deltar ärkebiskop Kari Mäkinen, biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen och biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen. Välkomna!

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn  040 142 5189

Biskopsmötets ärendelista (på finska) finns på biskopsmötets webbplats.