Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet samlas i Helsingfors 1.6 – diskuterar anhållan från missionsorganisation

Publicerad 25.05.2022

Biskopsmötet samlas onsdag 1 juni i Helsingfors. På ärendelistan finns bland annat en anhållan från Evankelinen lähetysyhdistys, ELY, (på svenska ung. Evangelisk missionsorganisation) om att få bli en av Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland officiella missionsorganisationer. Biskopsmötet ska föra remissdiskussion innan man ber delegationen för kyrkans mission ge utlåtande i frågan. Efter det behandlas ärendet ännu av biskopsmötet som bereder en framställning till kyrkomötet.

Biskopsmötet behandlar också medlemsavgifter och understöd till internationella kyrkliga samarbetsorganisationer. Biskopsmötet utser kyrkans representanter till Lutherska världsförbundets generalförsamling i Krakov hösten 2023 och till Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling 30.6.2022.

Biskopsmötet för också remissdiskussion om ändringar i biskopsmötets arbetsordning. Målet är att möjliggöra för biskopsmötet att vid behov samlas i brådskande ordning. 

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
Biskopsmötets webbsida (på finska)