Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet samlas i Helsingfors 8.12: Ekumenik och stärkande av kyrkans böneliv på agendan

Publicerad 02.12.2021

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till årets sista möte i Kyrkans hus (Södra kajen 8) i Helsingfors 8 december. Mötet ska bland annat behandla en gemensam deklaration om dopet med ortodoxa kyrkan, riktlinjerna för kyrkans mission och bönelivet i kyrkan.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland godkände en gemensam deklaration om dopet vid en teologisk dialog 20-21.10.2021. Biskopsmötet ska nu besluta om den gemensamma deklarationen och kyrkornas ömsesidiga bekännelse av dopet. Strävan till ömsesidig bekännelse av dopet är ett av de viktigaste målen i den ekumeniska verksamheten.

Biskopsmötet förde i oktober en remissdiskussion om riktlinjerna för kyrkans mission Ett gemensamt vittnesbörd och grundavtalet med kyrkans missionsorganisationer. Mötet fortsätter nu diskussionen om olika alternativ för att uppdatera dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd.  

Biskopsmötet förde i september en remissdiskussion om ett ombudsinitiativ från kyrkomötet om att stärka bönelivet i kyrkan. Biskopsmötet ska besluta om hur man går vidare med att stärka bönelivet i kyrkan.

Biskopen i Lappo stift Simo Peura deltar nu för sista gången i biskopsmötet innan han går i pension i februari 2022.

Mera information:
biskopsmötes teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317
Biskopsmötets webbplats